top of page

Logo Collector ile ERP verilerinin transferi çok kolay

LOGO
Collector

Genel

Bakış

Collector ile bir işletme, faaliyet gösterdiği sektörden bağımsız olarak bağlı şirketleri veya kurumları arasında Logo ERP verilerinin transferini sağlayabiliyor.

Kolay veri transferi

Collector çözümü, Logo ürünleri verilerini oluşturan kart ve fişlerin; aynı network içerisinde yer alan kaynak sunucu, veri tabanı ve firmadan, hedef sunucu, hedef veri tabanı ve hedef firmaya manuel veya otomatik aktarımını sağlamak için özel olarak geliştirildi.

Logo Tiger Destek Hattı | 0850 640 02 02
Logo Tiger Destek Hattı | 0850 640 02 02

Firmalar arası veri transferi

Collector ile farklı firmalara veri gönderimi, grup şirketleri arasında veri aktarımları, tanımlı firmalar arasında çapraz ve düz fiş ve belge gönderimleri kolay ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor. 

Hızlı

transfer

Log kayıtları ile aktarım süreçlerini takip  edilebiliyor. Collector, grup firmaları arasındaki belge gönderimlerinde manuel kayıt giriş yükünü de ortadan kaldırıyor. Konsolide raporlama için birden fazla firma verilerinin tek bir firmada toplanabilmesi önemli kolaylıklar sağlıyor. 

Farklı kodlara aktarım

Collector çözümü ile fişlerde geçen cari hesap, malzeme ve muhasebe gibi hesap kodlarının parametreye bağlı olarak hedef firmaya aktarımı farklı kodlar ile yapılabiliyor. Aynı şekilde fişlerdeki iş yeri, bölüm, ambar ve fabrika numaraları da hedef firmaya farklı numaralar ile aktarılabiliyor.

Barkodlara göre eşleştirme

Collector çözümünde kaynak ve hedef firmadaki malzemeler, barkodlarına göre eşleştirme yapılarak aktarılabiliyor.  

Otomatik aktarım

Collector çözümünün otomatik aktarım özelliği ile belirlenen zamanda, işaretlenen kart ve fişler hedefe otomatik olarak aktarılabiliyor.  

Sınırsız koşul tanımlama

Collector çözümünde aktarım için şablonlarda bulunan koşul kısmına istenen SQL cümleleri yazılarak sınırsız koşul verebilme imkânı sağlanıyor. 

Uyarlamala aktarımları

Collector, kart ve fişlere bağlı ek tablolardaki kayıtları aktarabilmeyi sağlıyor. Malzeme kartı, cari hesap kartı, sipariş, irsaliye ve faturalara bağlı arayüz 

uyarlama ve LOD (Logo Object Designer) uyarlama tablolarındaki bilgiler de taşınabiliyor. 

Muhasebe kod ataması

Aktarılacak fişlerin muhasebe hesap kodlarının taşınıp taşınmaması parametreyle belirlenebiliyor. Tercih edildiği takdirde hedef firmadaki muhasebe bağlantı kodlarından atama yapılması da sağlanabiliyor. 

Fiş

numaralama

Collector çözümüyle fişlerin aktarımında parametreye bağlı olarak kaynak fiş numaralarıyla aktarım yapılabiliyor. Ayrıca hedef firmada numara şablonuna göre fiş numaraları oluşturulabiliyor.  

Mükerrer kayıt engelleme

Collector, aktarım yapılacak olan her bir fiş ve kartı, aktarımdan önce kontrol ederek aynı kart ve fişin tekrar aktarılmasını ve böylece mükerrer kayıtların oluşmasını engelliyor.  

Hedefte otomatik açılma

Hedef firma, bileşenlerin eksik olup olmadığı kontrol ederek eksik tanımları ekleyebiliyor. Aynı zamanda fiş aktarılmadan önce kart aktarımına ihtiyaç kalmıyor. Fiş aktarımı sırasında fişi oluşturan kart ve buna bağlı alt kartlar, hedef firmada bulunmuyorsa aynı kod ile otomatik olarak oluşturuluyor ve ardından fiş aktarımı sağlanıyor. 

Uyumlu Logo Çözümleri

bottom of page