top of page

Logo Collector ile ERP verilerinin transferi çok kolay

LOGO
Collector

Genel

Bakış

Collector ile bir işletme, faaliyet gösterdiği sektörden bağımsız olarak bağlı şirketleri veya kurumları arasında Logo ERP verilerinin transferini sağlayabiliyor.

Kolay veri transferi

Collector çözümü, Logo ürünleri verilerini oluşturan kart ve fişlerin; aynı network içerisinde yer alan kaynak sunucu, veri tabanı ve firmadan, hedef sunucu, hedef veri tabanı ve hedef firmaya manuel veya otomatik aktarımını sağlamak için özel olarak geliştirildi.

Logo Tiger Destek Hattı | 0850 640 02 02
Logo Tiger Destek Hattı | 0850 640 02 02

Firmalar arası veri transferi

Collector ile farklı firmalara veri gönderimi, grup şirketleri arasında veri aktarımları, tanımlı firmalar arasında çapraz ve düz fiş ve belge gönderimleri kolay ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor. 

Hızlı

transfer

Log kayıtları ile aktarım süreçlerini takip  edilebiliyor. Collector, grup firmaları arasındaki belge gönderimlerinde manuel kayıt giriş yükünü de ortadan kaldırıyor. Konsolide raporlama için birden fazla firma verilerinin tek bir firmada toplanabilmesi önemli kolaylıklar sağlıyor. 

Farklı kodlara aktarım

Collector çözümü ile fişlerde geçen cari hesap, malzeme ve muhasebe gibi hesap kodlarının parametreye bağlı olarak hedef firmaya aktarımı farklı kodlar ile yapılabiliyor. Aynı şekilde fişlerdeki iş yeri, bölüm, ambar ve fabrika numaraları da hedef firmaya farklı numaralar ile aktarılabiliyor.

Barkodlara göre eşleştirme

Collector çözümünde kaynak ve hedef firmadaki malzemeler, barkodlarına göre eşleştirme yapılarak aktarılabiliyor.  

Otomatik aktarım

Collector çözümünün otomatik aktarım özelliği ile belirlenen zamanda, işaretlenen kart ve fişler hedefe otomatik olarak aktarılabiliyor.  

Sınırsız koşul tanımlama

Collector çözümünde aktarım için şablonlarda bulunan koşul kısmına istenen SQL cümleleri yazılarak sınırsız koşul verebilme imkânı sağlanıyor. 

Uyarlamala aktarımları

Collector, kart ve fişlere bağlı ek tablolardaki kayıtları aktarabilmeyi sağlıyor. Malzeme kartı, cari hesap kartı, sipariş, irsaliye ve faturalara bağlı arayüz 

uyarlama ve LOD (Logo Object Designer) uyarlama tablolarındaki bilgiler de taşınabiliyor. 

Muhasebe kod ataması

Aktarılacak fişlerin muhasebe hesap kodlarının taşınıp taşınmaması parametreyle belirlenebiliyor. Tercih edildiği takdirde hedef firmadaki muhasebe bağlantı kodlarından atama yapılması da sağlanabiliyor. 

Fiş

numaralama

Collector çözümüyle fişlerin aktarımında parametreye bağlı olarak kaynak fiş numaralarıyla aktarım yapılabiliyor. Ayrıca hedef firmada numara şablonuna göre fiş numaraları oluşturulabiliyor.  

Mükerrer kayıt engelleme

Collector, aktarım yapılacak olan her bir fiş ve kartı, aktarımdan önce kontrol ederek aynı kart ve fişin tekrar aktarılmasını ve böylece mükerrer kayıtların oluşmasını engelliyor.  

Hedefte otomatik açılma

Hedef firma, bileşenlerin eksik olup olmadığı kontrol ederek eksik tanımları ekleyebiliyor. Aynı zamanda fiş aktarılmadan önce kart aktarımına ihtiyaç kalmıyor. Fiş aktarımı sırasında fişi oluşturan kart ve buna bağlı alt kartlar, hedef firmada bulunmuyorsa aynı kod ile otomatik olarak oluşturuluyor ve ardından fiş aktarımı sağlanıyor. 

Uyumlu Logo Çözümleri

 • Logo GO 3 ürününü en fazla kaç kullanıcı ile kullanabilirim?
  Logo GO 3 ürününü kullanıcı arttırımı modülleri ile en fazla 16 kullanıcıya kadar kullanabilirsiniz.
 • Logo GO 3 ürünü hangi veritabanı üzerinde çalışmaktadır?
  MS SQL Server veritabınını desteklemektedir.
 • Yaptığım işlemler ile ilgili dokumanlarımı dijital ortamda saklayabilir miyim?
  Logo GO 3 ürününde standard olarak sunulan kets dokuman yönetimi özelliği ile her bir fiş türü için bir dokumanı ilgili işlem ile ilişkilendirebilirsiniz.
 • Ürün içerisinden sık kullandığım diğer uygulamalara hızlı birşekilde erişim sağlayabilir miyim?
  Logo GO 3 ürününde sık kullanılan Excel, Word, Powerpoint gibi Windows programlarının yanı sıra herhangi bir dış bağlantının kısayolu da masaüstüne eklenebilmektedir. Tüm uygulamalara program içerisinden hızla ulaşabilirsiniz.
 • Stok ve müşteri tanımlarım Excel’de kayıtlı, Excelden ürün içerisine veri aktarımı yapabilir miyim?
  Ticari sistemde, üst menüde yer alan Araçlar seçeneği içerisinden “Excelden veri aktarımı” seçimi ile aktarım yapabilirsiniz.
 • Stok kartlarım için barkod takibi yapabilir miyim?
  Stok kartlarına sınırsız sayıda barkod tanımlayabilirsiniz.
 • Banka kredilerini ve teminatlarımı nasıl takip edebilirim?
  Logo GO 3 ile Türk lirası ve işlem dövizli kredi girişi, kredi takibi ve teminat girişi takibi yapılabilmektedir. Banka Kredi Takip sistemi ile işletmelerin bankalardan aldığı ticari kredilerin özelliklerine göre ayrı ayrı tanımlanmasını, bu kredilerin geri ödemelerinin takip edilmesini ve raporlanması sağlayabilirsiniz.
 • Banka ekstrelerimi nasıl kayıt edebilirim?
  e-Logo tarafından geliştirilen e-Ekstre ürünü ile MT940 formatındaki banka hesap hareketlerini Logo GO3 ürününe hızlı ve kolay birşekilde aktarıp muhasebeleştirilmesini sağlayabilirsiniz.
 • Dövizli işlemlerimi nasıl takip edebilirim, kur farkı hesaplaması yapabilir miyim?
  Logo GO 3 ürününde işlem dövizi özelliği ile ürün genelindeki tüm fişlerde istenilen döviz türü üzerinden işlemleri kayıt edebilir ve kur farkı hesaplaması yapabilirsiniz.
 • Sabit Kıymet (Demirbaş) takibi yapabilir miyim?
  Demirbaşların satınalma, amortisman hesaplama, personele zimmetleme, elden çıkarma ve raporlama gibi süreçlerini Logo GO3 Sabit Kıymet modülü ile takip edebilirsiniz.
 • Müşterilerim için tanımladığım risk limitlerine ulaşıldığında artık satış yapılmasını istemiyorum, bu kontrolü nasıl yapabilirim?
  Logo GO 3 ürününde Risk Takibi yaparak limit aşımı yapıldığında satış işlemlerini sipariş alım aşamasından itibaren durdurulmasını sağlayabilirsiniz.
 • Kampanya düzenleyerek promosyonlu/indirimli satış yapabilir miyim?
  Logo GO 3 çözümünün Kampanya özelliği ile sipariş, irsaliye, fatura geneli ya da ürün bazında ayrı ayrı kampanyalar düzenleyerek promosyonlu, puan ve indirimli satış işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Satıcılarımın ve plasiyerlerimin takibini yapabilir miyim?
  Satıcı ve plasiyerlerinizi,Logo GO 3 ürününde Ana Kayıtlar / Tanımlar menüsü altında yer alan Satıcılar seçeneği ile tanımlayarak takibini sağlayabilirsiniz.
 • Ay sonlarında müşterilerim ile yapacağım mutabakat işlemlerini kayıt altına nasıl alabilirim?
  Logo GO 3 ürününde mail üzerinden müşterilerinize mutabakat mektuplarını gönderebilirsiniz. Eğer yapılan mutabakat işlemlerini entegratör üzerinden kayıt altına almak isterseniz E-Logo tarafından geliştirilen E-Mutabakat ürünü ile entegreli kullanabilirsiniz.
 • Beyannamelerimi nasıl hazırlayabilirim?
  Muhasebe modülü altında yer alan e-Beyanname özelliği ile firmalarımız için önem arzeden beyannamelerin oluşturulması ve paketlenerek https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresine otomatik gönderiminin yapılabilmesi sağlanmıştır. Özellikle Form Ba-Bs , KDV1, KDV2 ve Muhtasar / MUHSGK gibi öncelikli beyannameler verilme dönemine göre ilgili hesapların tanımlanmasının ardından hızlıca alınarak beyana hazır şekilde kullanıma sunulmaktadır. Bu beyannamelerin dışında Kurumlar , Kurumlar(Geçici), Gelir Vergisi,Gelir Vergisi(Geçici) beyannamelerinin de sistemden oluşturularak hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.
 • e-İrsaliye, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter gibi e-Çözümlere de ihtiyacım var. Kullanabilir miyim?
  Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı mevzuat ve tebliğlere uyumlu e-çözümleri Logo GO3 ürünü ile birlikte kullanabilirsiniz.
 • e-ihracat işlemlerini Logo GO 3 ürünü ile takip edebilir miyim?
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yayınladığı mevzuata uygun olarak e-İhracat işlemlerini Logo GO3 ürününde e-İhracat modülü kapsamında yapabilirsiniz.
bottom of page