top of page

LOGO ERP ürünleri ile şirket ihtiyaçlarına göre yazılım uyarlama, geliştirme ve danışmanlık yapan En İyi Logo destek hizmeti sunan bir proje şirketidir.

Logo e İrsaliye ile sevkiyat süreçlerinizi hızlandırın

Güncelleme tarihi: 13 Ara 2022

e-İrsaliye Nedir ?

e-İrsaliye, lojistik faaliyetleri için düzenlenen kağıt irsaliyenin dijital versiyonudur. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği şartları karşılayan tüm vergi mükelleflerinin, e-İrsaliye’yi kullanması zorunludur. Dijital ortamda hazırlanması son derece pratik olan elektronik irsaliyenin üzerinde düzenleyen şirkete, alıcıya, sevk tarihi ve zamanına, taşınan mala yönelik bilgiler bulunur. Dolayısıyla e-Dönüşüm sonrasında uygulamayı kullanan personelin adaptasyon sıkıntısı yaşama ihtimali, gayet düşüktür.


e-İrsaliye Nasıl Kesilir ?

Geleneksel tipteki kâğıt irsaliyeler, sevk ve taşıma olmak üzere iki farklı türe ayrılır. Süreç içerisinde mevzuata aykırı bir durum oluşmaması için hem sevk hem de taşıma irsaliyelerine ihtiyaç duyulur. e-İrsaliye’de durum biraz daha yalındır.

e-İrsaliye’nin kimin tarafından düzenleneceği, taşıma işleminin üstlenen tarafın hangisi olduğuna göre değişir. Yani;


Malın taşınması satıcının sorumluluğundaysa, belge satıcı tarafından düzenlenir.

Eğer alıcı ve/veya ürün miktarı belirsizse, yani “Muhtelif Müşteri” durumunun söz konusu olduğu hallerde, e-İrsaliye yine satıcı tarafından oluşturulur.


Malın taşınması alıcının sorumluluğundaysa, belge düzenleme yükümlülüğü alıcıya aittir.

Kargo ve lojistik şirketleri, malın taşıma sorumluluğunu üstlendikleri takdirde e-İrsaliye düzenlemekle yükümlüdür.


Yükümlü olmalarına rağmen e-İrsaliye düzenlemediği belirlenen işletmelere, usulsüzlük cezası kesilir.

Belge üzerinde sorgulama ve doğrulama işlemlerini kolaylaştıran bir karekod ya da barkod bulunur. Alıcıya gönderim işleminin ardından ise takip eden 7 iş günü içerisinde işleme ait faturanın kesilmesi zorunludur.


e-İrsaliye'nin Avantajları Nelerdir ?

2018 yılından itibaren mükelleflerin hizmetine sunulan e-İrsaliye çözümleri, işletmelere verimlilik ve karlılık artışı sağlayacak şu önemli avantajları bünyesinde barındırır:


Maliyetlerde azalma

e-İrsaliye ile baskı aşamasındaki kırtasiye masrafları başta olmak üzere birçok giderinizi azaltabilirsiniz. Arşivleme ve dağıtım süreçlerini dijital olarak gerçekleştirebilir, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlayabilirsiniz.


İş süreçlerinde çabukluk

Pratik kullanım özellikleri ile ön plana çıkan elektronik irsaliye çözümleri, iş süreçlerini çabuklaştırır. Sevk irsaliyelerinizi hızlıca hazırlayıp karşı tarafa anında ulaştırabilirsiniz.


Çevrenin korunmasına katkı

e-İrsaliye uygulamaları aracılığıyla lojistik süreçlerinizde kağıt kullanım oranınızı ciddi oranda azaltabilirsiniz. Arşiv için ekstra yer ve iş gücü ihtiyacınızı da belirli düzeyin altına çeken bu avantaj sayesinde doğanın korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.


Bilgi güvenliği

Elektronik irsaliye, hem sizin hem de müşterilerinizin bilgilerinin çok daha güvenli ortamda saklanmasına olanak tanır. Dijital ortamda saklanan bilgiye yalnızca siz ve yetkilendirdiğiniz personel erişebilir.Yukarıda sıralanan avantajlara ek olarak eLogo e-İrsaliye çözümleri ile daha birçok kazanım elde edebilirsiniz.


Tüm ERP ve muhasebe programları ile uyumluluk

eLogo elektronik irsaliye çözümleri, mevcut ERP programı ve yazılımlara kolayca entegre edilebilir. Böylece geçiş süreci, son derece rahat tamamlanır.


SMS ile gönderim kolaylığı

SMS ile gönderim özelliğinden yararlanarak hazırladığınız e-İrsaliye’leri müşterilerinize hızlı ve temassız olarak ulaştırabilirsiniz. Zaman kaybı sorununa çözüm getiren bu özellik ile gerekli durumlarda şoföre veya taşıyıcıya da gönderim yapabilirsiniz.


Sorunlara yönelik hızlı ve kesin çözümler

e-İrsaliye uygulaması ile ilgili aklınıza takılan her tür soruya yönelik en doğru cevapları, dilediğiniz zaman eLogo’nun deneyimli personeliyle iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.


Mevzuata uygun olarak güncellenen eğitimler

İş süreçlerinizi çok daha verimli hale getirecek ve uygulama esnasında hata olasılığını ortadan kaldıracak eğitim içeriklerinden dilediğiniz zaman faydalanabilirsiniz.


Kusursuz destek

eLogo ile mevcut yazılımınız ne olursa olsun, e-İrsaliye uygulamasını hızla ve güvenle kullanmaya başladığınız andan itibaren tüm sorularınızda ya da problem yaşadığınız konularda teknik desteğimize ve çözüme anında ulaşın.


e-İrsaliye nasıl kullanılır?

e-Fatura mükellefiyseniz e-Fatura mükellefi olan işletmelerin e-İrsaliye çözümünü kullanmaya başlayabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığına başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır. eLogo Özel Entegratörlüğü’ne başvuruda bulunulması yeterlidir. Henüz e-Fatura mükellefi değilseniz e-İrsaliye uygulamasının kolaylıklarından yararlanmak için, öncelikle e-Fatura uygulamasına geçmeniz gerekir.


Kimler kullanabilir?

e-Fatura uygulamasına dahil olan ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan kullanıcılar isteğe bağlı olarak 01.01.2018 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına da dahil olabilir.


Yasal Zorunluluklar
  1. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler.

  2. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler.

  3. Maden işletme ruhsat sahipleri ve bu kişilerle yaptığı sözleşme ile maden üretenler.

  4. Şeker imalatçıları

  5. Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler. (e-Fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın)

  6. Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar.

  7. 2021 hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

  8. Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar.

  9. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

 

e İrsaliye Uygulaması Soru Cevap


e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir.

Kimler E-irsaliye Düzenleyebilir?

Sadece e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı kullanıcılar e-irsaliye düzenleyebilir ve alabilirler.

e-Arşiv Faturası, İrsaliye Yerine Kullanılabilir mi?

Faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve kağıt haline “İrsaliye yerine geçer” ifadesinin yazılması koşuluyla e-Arşiv faturaları irsaliye yerine kullanılabilir.

e-İrsaliye Hangi İrsaliye Türünü/ Türlerini Kapsamaktadır?

Düzenlenen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Malı Sevk Etmek İçin e-İrsaliye’yi Ne Zaman Düzenlemeliyiz?

e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemleri ile alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olacaktır.

e-İrsaliyelerde De Düzenleme Tarihinin Yanında "Sevk Tarihi" Nin De Yer Alması Zorunlu mudur?

Evet, matbu kağıt ortamdaki sevk irsaliyelerinde olduğu gibi, elektronik ortamda düzenlenen e-İrsaliyelerde de tanzim(düzenleme) tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması zorunludur (VUK GT 253). Tanzim tarihi ile sevk tarihinin aynı gün olması halinde de bu tarihler ayrı ayrı e-İrsaliye'de yer alacaktır.

Sevk Tarihi, İrsaliye Tarihi İle Aynı Veya İleri Bir Tarih Mi Olmalıdır? Yoksa İrsaliye Tarihinden Daha Geçmiş Bir Tarih Olabilir mi?

e-İrsaliye malın sevki sırasında yanında bulundurulması gereken bir belge olup, malın fiili sevkinde önce düzenlenmesi gerekmektedir. İrsaliye üzerinde, irsaliyenin düzenlenme tarihine ilave olarak malın fiili sevk tarihinin de belge üzerinde gösterilmesi gerekmektedir. Malın fiili sevk tarihinin, irsaliyenin düzenlenme tarihinden önce olması mümkün değildir.

Malın Fiili Sevkinden Önce, Fatura Düzenlenmişse Düzenlenecek Faturada Malın Fiili Sevk Tarihi Ve İrsaliye No'su Alanı Boş Bırakılabilir mi?

Malın fiili sevk tarihi ile hangi irsaliye belgesi ile sevk edileceği faturanın düzenlenmesi anında henüz bilinmediğinden, faturadaki ilgili alanlar boş bırakılabilir. Ancak bu durumlarda, sonradan düzenlenecek e-İrsaliye'nin ilgili alanlarında önceden düzenlenen e-Fatura'nın tarih ve belge numarasına yer verilmesi zorunludur.

Geçmiş Tarihli e-İrsaliye Düzenlenebilir mi?

Geçmiş tarihli e-İrsaliye düzenlenmesi mümkün değildir. E-İrsaliye sisteminde bununla ilgili kısıt bulunmaktadır. E-İrsaliye sistemine iletilen belgelerin fiili sevk tarihi e-İrsaliye sistem tarihinden önceki bir tarih olamaz.

Hedeften Sistem Yanıtı Gelmediği Durumda (Alıcı Tarafından Sistem Yanıtı Gelmediğinde, İletilemediğinde) Sevkiyatın Kağıt irsaliye ile yapılması mümkün olacak mıdır?

GİB sistemleri bu şekilde sistem üzerinden bir dönüş yapabilecek midir?487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin aşağıdaki belirtilen açıklamalarına göre işlem yapılacağından kağıt irsaliyeye göre işlem yapılması söz konusu olmayacaktır. Malın sevkiyatına başlanılması için alıcı tarafından sistem yanıtının dönülmesi beklenmeyecek, sadece e-İrsaliye' nin GİB sistemlerine iletilmiş olması yeterli olacaktır.

Aynı Mükellefin Depoları, Şubeleri Arasındaki Dahili Sevkiyatlarında Da e-İrsaliye Düzenlenmesi Zorunlu mu?

Evet zorunludur. Zira, e-İrsaliye de kağıt irsaliye ile aynı hukuki değere sahip olduğundan, kağıt irsaliye düzenlenmesi gereken bir durumda (işletmelerin kendi birimleri, şubeleri veya depoları arasındaki mal sevkiyatlarında genel hükümlere göre kağıt irsaliye düzenleme zorunluluğu bulunmakta olduğundan) satıcı veya malı sevk eden ile alıcı veya malı teslim alacak olanın e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olduğu durumda, iki taraf durumunda e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı durumda bulunan işletmenin kendisi olduğundan, düzenlenecek sevk irsaliyesinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

e-İrsaliyenin Düzenlenmesi Sırasında Mobil Cihazlar, Tablet Vb. Sistemler Kullanılabilir Mi? Yoksa Bunların Mutlaka Masaüstü Bir PC'den Mi Düzenlenmesi Gerekir?

e-İrsaliye düzenlenmesi aşamasında teknolojinin sunduğu her türlü imkandan yararlanmak mümkündür.

e-İrsaliye Yanıtı, İrsaliye Oluşturulduktan Kaç Gün Sonraya Kadar Oluşturulabilir Olacaktır?

e-İrsaliye yanıtı süresi fatura düzenleme süresi olan 7 günlük süreyi aşamaz.

Aynı e-İrsaliye İçin ALICI Birden Fazla e-İrsaliye YANITI Oluşturup Sisteme İletebilir mi?

Hayır, belirtilen şekilde bir irsaliye için birden fazla yanıt dönülmesi mümkün değildir.

e-İrsaliye Üzerinde Nakliye Firması, Aracın Plaka No, Şoför Bilgilerinin Yazılma Zorunluluğu Var mıdır?

Taşıma işinin, lojistik firmaları tarafından yapılması halinde düzenlenecek e-İrsaliye'de lojistik firmasının VKN, Unvan bilgisi yazılmalıdır. Araç ve şoföre ilişkin bilginin bu durumda yazılması zorunlu değildir. Ancak, taşıma işinin bizzat satıcı/alıcının kendi araç ve şoförleri ile yapılması halinde düzenlenecek e-İrsaliye'de araç plaka no ve şoförün bilgilerine yer verilmesi zorunludur.

Taşıma Sırasında Sadece e-İrsaliye'nin Karekod Veya Barkodunun Bulundurulması Yeterli midir?

Hayır, sadece barkod veya karekod bilgisinin bulunması yeterli olmayıp, taşıma sırasında araçta düzenlenen e-İrsaliye'nin bir örnek kağıt çıktısı veya elektronik olarak belge görüntüsünün bulundurulması ve yol denetimi personeline ibraz edilmesi ve bu bilgilere göre ibraz olunan sevk irsaliyesi belgesinin GİB sistemleri üzerinden doğrulanabilmesi gerekmektedir.

e-İrsaliyenin Yanlışlıkla Müşteri Tarafından Reddedilmesi Sonucunda Nasıl İlerlenecek, Aynı İrsaliye Yeni Numara İle Tekrar Gönderilebilecek mi?

e-İrsaliyenin alıcısı tarafında sehven reddedildiği durumlarda ivedilikle yeni e-İrsaliye düzenlenmesi gerekmektedir. Düzenlenecek yeni e-İrsaliyede yeni belge numarası kullanılmak zorundadır.

Bedelsiz Gönderilerde De İrsaliye Kullanılacak mı?

İrsaliye malın değerinden bağımsız olarak taşınacak olanın bir mal olup olmadığına bakar. Mevzuat gereği, merkez ve şube karşılıklı olsa dahi karşıdan karşıya geçirilen mal için merkezin şubesine veya şubenin merkeze irsaliye düzenlemesi gerekir.

Düzenleyen Ve Alıcının Aynı Mükellef Olması Durumunda Yine e-İrsaliye Düzenlenecek mi?

Evet, sevk irsaliyesi e-İrsaliye kapsamındadır. e-İrsaliye düzenleyen ve alan aynı taraf olabilir.
 
 

189 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page