top of page

LOGO ERP ürünleri ile şirket ihtiyaçlarına göre yazılım uyarlama, geliştirme ve danışmanlık yapan En İyi Logo destek hizmeti sunan bir proje şirketidir.

Geriye Dönük 7 Günü Aşan Faturalarda Usulsüzlük Cezası Hakkında

Vergi Usul Kanunu mal ve verilen hizmet tesliminin hemen ardından kesilememiş faturalar için bir esneklik tanımaktadır. Malın teslim tarihinden itibaren yedi gün içinde faturanın düzenlenmesine Vergi Usul Kanunu cevaz vermektedir. Yani yasal olarak geriye dönük faturalar malın teslimi veya ifasından sonra en çok 7 gün içinde düzenlenmelidir.


Geriye Dönük 7 Günü Aşan Faturalarda Usulsüzlük Cezası Hakkında

Örnek olarak: Malın teslimi veya hizmetin verildiği tarih 01.01.2024’dür. Fatura en geç 08.01.2024 tarihinde, 01.01.2024 -08.01.2024 arasındaki bir güne düzenlenebilir. Bu durumda usulsüzlük söz konusu olmaz. Ama e-fatura 10.02.2024 tarihinde 08.01.2024 tarihli düzenlenirse tespiti halinde usulsüzlük cezası söz konusudur. Çünkü faturanın düzenlendiği tarihte, malın tesliminden sonra 7 günden fazla bir süre geçmiştir.


VUK’nın 231/5 inci maddesi uyarınca "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Bu süreler içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”  hükmü yer almaktadır.


VUK’nın 18 inci maddesine göre ürün veya hizmetin satışını takiben e-faturanın kesilmesi gereken yedi gün süre hesaplanırken sürenin başlangıcı olan ilk gün hesaba katılmaz. Satış sonrasındaki gün de dahil olmak üzere yedinci gün e-fatura kesimi için uygundur. Bu sürenin son günü günün bitmesiyle süre bitmiş olarak kabul edilmektedir.


e-Fatura’da düzenleme tarihi olmakla birlikte e-faturaların taraflar arasında iletimini GİB yaptığı için gönderilme tarihi ve imzalanma tarihi de ayrıca sistem tarafından bilinmektedir. Diğer taraftan e-fatura düzenlenme tarihinin GİB sisteminden gönderildiği tarihten daha önceki bir gün olması e-faturanın teknik olarak GİB sistemlerinden geçip muhataba iletilmesini engellemez.


Fatura XML’inde yer alan “imza tarihi” (Bu bilgi satıcı mükellef tarafından ilgili fatura elektronik imza ya da mali mühür ile elektronik ortamda imzalandığından imzalanma anına ait zaman bilgisi (signing time) fatura içerisine yerleştirilir ve fatura üzerinde bu tarih görünmez.) bilgileri esas alınır, bu bilgilerin karşılaştırılması suretiyle imzalama tarihi, fatura tarihinden 7 (yedi) gün sonrası bir tarihe tekabül ediyorsa GİB tarafından tespit edildiğinde 213 sayılı VUK’nun 353 ve mükerrer 355’nci maddeleri gereğince özel usulsüzlük cezası kesilebilecektir.    

138 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page