top of page

LOGO ERP ürünleri ile şirket ihtiyaçlarına göre yazılım uyarlama, geliştirme ve danışmanlık yapan En İyi Logo destek hizmeti sunan bir proje şirketidir.

Logo e-Fatura | e-Arşiv | e-İrsaliye hakkında sık sorulan sorular

e-Fatura Hakkında Sıkça Sorulan Sorular


1. Gelen e-Faturaya, kağıt faturalarda olduğu gibi 8 gün içerisinde itiraz hakkım devam ediyor mu?


Kağıt faturalardaki itiraz mekanizması mevzuatın izin verdiği ölçüde e-Faturada da uygulanabiliyor. e-Faturada temel fatura ve ticari fatura olarak iki çeşit bulunuyor. Ticari fatura, 8 gün için kabul ve red seçeneği sunarken, temel faturada itirazların sistem üzerinden değil, harici yollardan yapılması gerekiyor. ( Gib iptal portali, Kep, Noter )


2. Yurtdışına kargo şirketleri aracılığı ile mal gönderiyorum. Bunlara ilişkin faturalar e-Fatura mı olmalı?


Mikro İhracat diye adlandırılan bu yöntemde GÇB yerine kargo firmalarında ETGB kullanılmakta olup, mevcut süreçte e-Faturanın konusuna girmemektedir. Bu nedenle bu kapsamda gerçekleştirilen ihracat işlemleri için matbu (Kağıt/e-Arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir.


3. e-Fatura ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli hususlar nelerdir?


  • e-Faturanın düzenlenmesinde, gönderilmesinde ve alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

  • e-Fatura, Başkanlık tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde oluşturulmalıdır.

  • e-Fatura, sadece e-Fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir. Bu nedenle e-Fatura alma yetkisi bulunmayanlar adına e-Fatura düzenlenmesi mümkün değildir.

  • e-Faturalar, e-Fatura Uygulaması aracılığı ile müşterilere gönderilmelidir. Bu bakımdan uygulama harici yollarla gönderilen herhangi bir elektronik belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak kabul edilmez. Müşterinin uygulama üzerinde tanımlı olması, faturanın format ve standartlara uyması ve elektronik belgenin mali mühür ile mühürlenmiş olması bu sonucu değiştirmez.

  • e-Fatura mali mühür ile mühürlenmelidir. Üzerinde mali mühür bulunmayan herhangi bir belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak kabul edilmez


4. KDV’nin sıfır geçilmesi gereken bir fatura keserken hangi kodu seçmeliyim?


İstisna kapsamında bir fatura kesiliyorsa İSTİSNA fatura tipi seçilip KDV Mevzuatında öngörülen istisna türlerinden hangisine göre işlem yapılacaksa ona karşılık gelen kod seçilmelidir. Eğer fatura istisna kapsamında düzenlenen bir fatura değilse SATIŞ fatura tipi seçilip 351 “ İstisna Olmayan Diğer” kodu seçilmelidir.


5. e-Faturayı nasıl iptal edebilirim?


Ticari faturalar 8 günlük süre içerisinde iptal edilebilir. Eğer ticari e-Fatura düzenlenerek alıcı firmaya gönderilmiş ve iptal edilmek isteniyorsa, müşteri bu e faturayı 8 gün içerisinde reddedilebilir. Sonrasında yeni bir e-Fatura oluşturularak müşteriye yeniden gönderilmelidir.

Temel e-Faturaların iptal seçeneği bulunmamaktadır. Temel e-Faturaların iptalinde aşağıdaki senaryolardan birisi uygulanabilir.

  • Alıcı firma göndericiye iade faturası düzenleyebilir.

  • Temel Fatura harici yollar ( Gib iptal portali, Kep, Noter ) aracılığı ile iptal edilebilir.


6. e-Fatura'da sehven bir sıra numarası atlanmış ve o numaraya hiç fatura kesilmemişse halinde nasıl bir işlem yapılmalıdır?

Bağlı bulunulan Vergi Dairesi Müdürlüğüne dilekçe ile izahatta bulunulması gerekmektedir. Yeni düzenlenecek faturalar aynı seri numarası kullanılarak en son kesilen fatura numarasından sıra atlamadan ve atlanılan sıra numaraları kullanılmadan devam edilmelidir.


7. Temel ve ticari fatura senaryosu arasındaki fark nedir?


"Temel Fatura" ile "Ticari Fatura" arasında sadece faturaya sistem üzerinden itiraz imkanı açısından farklılık bulunmaktadır. Alınan ticari faturaya e-Fatura uygulaması üzerinden 8 gün içerisinde Ret veya Kabul yanıtı gönderilmesi imkanı vardır. Temel faturaya itiraz ise e-Fatura uygulaması üzerinden değil harici yollarla yapılabilmektedir.


8. Türkiye sınırlarına girişi olmayan Transit Ticaret kapsamındaki satışlar ihracat e-Faturası olarak düzenlenmeli midir?


Hayır. Sadece Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurt dışına çıkan malın faturası ihracat e- faturası şeklinde düzenlenmeli GÇB ekinde çıkmayan fatura eskisi gibi kağıt veya gönderici e-Arşiv mükellefi ise e-Arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.


9. Serbest Bölgelerdeki şirketlere düzenlenen e-Faturalar, alıcı da e-Faturaya kayıtlı bir kullanıcı ise ihracat e-Faturası olarak mı düzenlenmelidir?


Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen fatura GÇB ekinde düzenlenen bir fatura ise ihracat e-Faturası olarak düzenlenmeli, serbest bölge işlem formu vb. başka bir belge ekine alındığı durumlarda alıcı da e-Fatura mükellefi ise eskisi gibi e-Fatura olarak düzenlenecektir. Alıcı e-Faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-Arşiv mükellefi ise e-Arşiv fatura düzenleyecek , değilse kağıt fatura düzenlenecektir.


10. Konsinye ihracat da ihracat e-Faturası kapsamında mıdır?


Konsinye ihracat türü işleyişi açısından farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle konsinye ihracat yapan e-Fatura kullanıcılar e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv fatura olarak değilse kağıt fatura olarak belge düzenlemeye devam edecektir.


11. Yurtdışına düzenlenen hizmet faturaları da ihracat e-Faturası şeklinde mi düzenlenmelidir?


e-Fatura kayıtlı kullanıcılarının düzenleyeceği ihracat faturalarının e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece mal ihracında söz konusudur. Hizmet ihracı bu kapsamda olmayıp eskisi gibi gönderici e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir.


12. Bedelsiz ihracatlar da e-Fatura kapsamında mıdır? Düzenlenecek ise nasıl düzenlenmelidir?


Bedelsiz ihracatta da mal çıkışında Gümrük ve Ticaret Bakanlığına düzenlenip düzenlenmediğine göre ihracat e-Faturası düzenlenecek olup GÇB ekinde düzenlenmediği müddetçe gönderici e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir. Bununla birlikte bedelsiz gönderilen mallar bir GÇB ile çıkacaksa faturası mutlaka e-Fatura olmak zorundadır. Bilindiği üzere, e-Fatura kapsamında bedelsiz faturalar düzenlenebilmektedir. Bedelsiz ihracat faturası düzenleyecek mükelleflerin e-Faturada “payableamount” (ödenecek tutar) alanına “sıfır” (0) yazması ve “Bilge Sistemi”nde beyanname açılırken bedelsiz alanını seçmesi gerekmektedir.


 

e-Arşiv fatura Hakkında Sıkça Sorulan Sorular1. e-Fatura Kullanıcısına e-Arşiv Faturası Kesilebilir mi?


e-Fatura uygulayıcıları e-Fatura kullanıcılarına yalnızca e-Fatura düzenleyebilirler.


2. e-Arşiv uygulamasına geçiş yapmak istiyorum, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmak zorunda mıyım?


Hayır. Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine göre 2.000-5.000 TL üzerindeki faturalarınızı E-fatura uygulamasına kayıtlı olmadan kesebilirsiniz.


3. e-Arşiv uygulamasına geçiş yaptıktan sonra ne kadar süre daha kağıt fatura düzenlemeye devam edebilirim?


e-Arşiv uygulamasına geçiş yaptıktan sonra, kağıt fatura düzenlemeniz söz konusu değildir.


4. e-Arşiv Raporlarını Nasıl Göndereceğim?


Oluşan e-Arşiv fatura raporlarınız sistem tarafından içinde bulunduğunuz günü takip eden günün sonuna kadar otomatik olarak gönderilmektedir.


5. e-Arşiv Faturası oluşturdum ve gönderdim ve hata aldı. Nasıl İptal edebilirim?


Sadece başarılı olan e-Arşiv faturaları iptal edilebilmektedir. HATALI e-Arşiv faturaları iptal edilememektedir. Hatasının düzeltilmesi ve yeniden gönderilmesi eğer iptal edilecekse başarılı olan kaydın iptal olması gerekmektedir.


6. e-Arşiv Faturasını iptal ettikten sonra İPTAL kaydını göndermem gerekiyor mu?


İptal etmiş olduğunuz e-Arşiv faturasının iptal bilgisini mutlaka kullanmış olduğunuz ERP programından Özel Entegratörünüz ile paylaşmanız gerekmektedir.


7. e-Arşiv Faturalarını fatura oluşturduğum firma ya da kişi ile paylaşmalı mıyım?


Oluşturmuş olduğunuz e-Arşiv faturasının çıktısını ya da oluşturulmuş ve Özel Entegratör'e iletilmiş e-Arşiv Faturasının PDF görüntüsünü mutlaka alıcı ile paylaşmanız gerekmektedir.


8. e-Arşiv fatura görseli için zorunlu bir durum var mı?


Fatura görselinde imza görselinin ve karekod bilgisinin mutlaka bulunması gerekmektedir.


9. Kimler e-Arşiv mükellefidir? Ya da kime e-Arşiv faturası oluşturabilirim?


Siz e-Arşiv mükellefi olduktan sonra e-Fatura mükellefi olmayan tüm kurum ya da kişiler e-Arşiv mükellefi konumundadır.


10. e-Arşiv Faturası ile teslimat ya da sevkiyat yapılabilir mi?


Faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ,fatura görselinde İrsaliye Yerine Geçer ibaresi , bunun yanı sıra Düzenleme Tarihi ve Düzenleme Zamanı yer aldığı durumlarda teslimat ya da sevkiyat yapılabilmektedir.


11. e-Arşiv faturasının gönderim şeklinin ELEKTRONİK olduğu durumlarda mail gönderme hizmetiniz var mı?


e-Arşiv Faturanızın gönderim şeklinin ELEKTRONİK seçildiği durumlarda Logo Elektronik sizin adınıza dilerseniz mail dilerseniz cep telefonuna SMS olarak gönderim sağlamaktadır.


Mail ya da SMS hizmetlerinin ücretlendirmesi ortak kontör havuzundan düşmektedir.


12. İnternet satışlarında e-Arşiv faturası oluştururken nelere dikkat etmemiz gerekmektedir?


e-Arşiv faturasının Fatura Tipinin İnternet e-Arşiv Faturası olması ve fatura tasarımının da sistem tarafından otomatik olarak çıkan iade bölümlerinin tasarımda bulunması gerekmektedir.


 

e-İrsaliye Hakkında Sıkça Sorulan Sorular1. e-İrsaliye Nedir?


e-İrsaliye, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir.


2. Kimler e-İrsaliye düzenleyebilir?


Sadece e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı kullanıcılar e-irsaliye düzenleyebilir ve alabilirler.


3. e-Arşiv faturası, irsaliye yerine kullanılabilir mi?

Faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve kağıt haline “İrsaliye yerine geçer” ifadesinin yazılması koşuluyla e-Arşiv faturaları irsaliye yerine kullanılabilir.


4. Türkiye sınırlarına girişi olmayan Transit Ticaret kapsamındaki satışlar ihracat e-Faturası olarak düzenlenmeli midir?

Hayır. Sadece Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurt dışına çıkan malın faturası ihracat e- Faturası şeklinde düzenlenmeli GÇB ekinde çıkmayan fatura eskisi gibi kağıt veya gönderici e-Arşiv mükellefi ise e-Arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.


5. e-İrsaliye hangi irsaliye türünü / türlerini kapsamaktadır?

Düzenlenen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.


6. Malı sevk etmek için e-İrsaliye’yi ne zaman düzenlemeliyiz?

e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemleri ile alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olacaktır.


7. e-İrsaliyelerde de Düzenleme tarihinin yanında "Sevk tarihi"nin de yer alması zorunlu mudur? Düzenlendiği gün sevki işlemi de gerçekleştirilen durumlarda, sevk tarihinin e-İrsaliye üzerinde ayrıca doldurulması, yer verilmesi zorunlu mudur?


Evet, matbu kağıt ortamdaki sevk irsaliyelerinde olduğu gibi, elektronik ortamda düzenlenen e-İrsaliyelerde de tanzim (düzenleme) tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması zorunludur (VUK GT 253). Tanzim tarihi ile sevk tarihinin aynı gün olması halinde de bu tarihler ayrı ayrı e-İrsaliye'de yer alacaktır.


8. Sevk tarihi, irsaliye tarihi ile aynı veya ileri bir tarih mi olmalıdır? Yoksa irsaliye tarihinden daha geçmiş bir tarih olabilir mi?


e-İrsaliye malın sevki sırasında yanında bulundurulması gereken bir belge olup, malın fiili sevkinde önce düzenlenmesi gerekmektedir. İrsaliye üzerinde, irsaliyenin düzenlenme tarihine ilave olarak malın fiili sevk tarihinin de belge üzerinde gösterilmesi gerekmektedir. Malın fiili sevk tarihinin, irsaliyenin düzenlenme tarihinden önce olması mümkün değildir.


9. Malın fiili sevkinden önce, fatura düzenlenmişse düzenlenecek faturada malın fiili sevk tarihi ve irsaliye no'su alanı boş bırakılabilir mi?


Malın fiili sevk tarihi ile hangi irsaliye belgesi ile sevk edileceği faturanın düzenlenmesi anında henüz bilinmediğinden, faturadaki ilgili alanlar boş bırakılabilir. Ancak bu durumlarda, sonradan düzenlenecek e-İrsaliye'nin ilgili alanlarında önceden düzenlenen e-Fatura'nın tarih ve belge numarasına yer verilmesi zorunludur


10. Geçmiş tarihli e-İrsaliye düzenlenebilir mi?

Geçmiş tarihli e-İrsaliye düzenlenmesi mümkün değildir. e-İrsaliye sisteminde bununla ilgili kısıt bulunmaktadır. e-İrsaliye sistemine iletilen belgelerin fiili sevk tarihi e-İrsaliye sistem tarihinden önceki bir tarih olamaz.


11. Hedeften sistem yanıtı gelmediği durumda (alıcı tarafından sistem yanıtı gelmediğinde, iletilemediğinde) sevkiyatın kağıt irsaliye ile yapılması mümkün olacak mıdır? GİB sistemleri bu şekilde sistem üzerinden bir dönüş yapabilecek midir?


487 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğinin aşağıdaki belirtilen açıklamalarına göre işlem yapılacağından kağıt irsaliyeye göre işlem yapılması söz konusu olmayacaktır. Malın sevkiyatına başlanılması için alıcı tarafından sistem yanıtının dönülmesi beklenmeyecek, sadece e-İrsaliye' nin GİB sistemlerine iletilmiş olması yeterli olacaktır.


12. Aynı mükellefin depoları, şubeleri arasındaki dahili sevkiyatlarında da e-İrsaliye düzenlenmesi zorunlu mu?


Evet zorunludur. Zira, e-İrsaliye de kağıt irsaliye ile aynı hukuki değere sahip olduğundan, kağıt irsaliye düzenlenmesi gereken bir durumda (işletmelerin kendi birimleri, şubeleri veya depoları arasındaki mal sevkiyatlarında genel hükümlere göre kağıt irsaliye düzenleme zorunluluğu bulunmakta olduğundan) satıcı veya malı sevk eden ile alıcı veya malı teslim alacak olanın e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olduğu durumda, iki taraf durumunda e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı durumda bulunan işletmenin kendisi olduğundan, düzenlenecek sevk irsaliyesinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi gerekmektedir.


13. e-İrsaliyenin düzenlenmesi sırasında mobil cihazlar, tablet vb. sistemler kullanılabilir mi? Yoksa bunların mutlaka masaüstü bir PC'den mi düzenlenmesi gerekir?


İrsaliye düzenlenmesi aşamasında teknolojinin sunduğu her türlü imkandan yararlanmak mümkündür.


14. e-İrsaliye yanıtı, irsaliye oluşturulduktan kaç gün sonraya kadar oluşturulabilir olacaktır?


e-İrsaliye yanıtı süresi fatura düzenleme süresi olan 7 günlük süreyi aşamaz


15. Aynı e-İrsaliye için ALICI birden fazla e-İrsaliye YANITI oluşturup sisteme iletebilir mi?


Hayır, belirtilen şekilde bir irsaliye için birden fazla yanıt dönülmesi mümkün değildir.


16. e-İrsaliye üzerinde nakliye firması, aracın plaka no, şoför bilgilerinin yazılma zorunluluğu var mıdır?


Taşıma işinin, lojistik firmaları tarafından yapılması halinde düzenlenecek e-İrsaliye'de lojistik firmasının VKN, Unvan bilgisi yazılmalıdır. Araç ve şoföre ilişkin bilginin bu durumda yazılması zorunlu değildir. Ancak, taşıma işinin bizzat satıcı/alıcının kendi araç ve şoförleri ile yapılması halinde düzenlenecek e-İrsaliye'de araç plaka no ve şoförün bilgilerine yer verilmesi zorunludur.


17. Taşıma sırasında sadece e-İrsaliye'nin karekod veya barkodunun bulundurulması yeterli midir?


Hayır, sadece barkod veya karekod bilgisinin bulunması yeterli olmayıp, taşıma sırasında araçta düzenlenen e-İrsaliye'nin bir örnek kağıt çıktısı veya elektronik olarak belge görüntüsünün bulundurulması ve yol denetimi personeline ibraz edilmesi ve bu bilgilere göre ibraz olunan sevk irsaliyesi belgesinin GİB sistemleri üzerinden doğrulanabilmesi gerekmektedir.


18. e-İrsaliyenin yanlışlıkla müşteri tarafından reddedilmesi sonucunda nasıl ilerlenecek, aynı irsaliye yeni numara ile tekrar gönderilebilecek mi?


e-İrsaliyenin alıcısı tarafında sehven reddedildiği durumlarda ivedilikle yeni e-İrsaliye düzenlenmesi gerekmektedir. Düzenlenecek yeni e-İrsaliyede yeni belge numarası kullanılmak zorundadır


19. Bedelsiz gönderilerde de İrsaliye kullanılacak mı?


İrsaliye malın değerinden bağımsız olarak taşınacak olanın bir mal olup olmadığına bakar. Mevzuat gereği, merkez ve şube karşılıklı olsa dahi karşıdan karşıya geçirilen mal için merkezin şubesine veya şubenin merkeze irsaliye düzenlemesi gerekir.


20. Düzenleyen ve alıcının aynı mükellef olması durumunda yine e-İrsaliye düzenlenecek mi?


Evet sevk irsaliyesi e-İrsaliye kapsamındadır. e-İrsaliye düzenleyen ve alan aynı taraf olabilir.

191 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page