top of page

LOGO ERP ürünleri ile şirket ihtiyaçlarına göre yazılım uyarlama, geliştirme ve danışmanlık yapan En İyi Logo destek hizmeti sunan bir proje şirketidir.

Logo Tiger 3 çözümleriyle kurumsal kaynak planlama ’da yeni bir deneyim

Güncelleme tarihi: 10 Kas 2022

Logo’nun kurumsal kaynak planlama alanındaki bilgi birikimi ile yeni nesil teknolojilerini bir araya getirerek geliştirdiği LogoTiger 3 ERP Çözümleri, kurumsal kaynak planlama süreçlerine yeni bir bakış açısı getiriyor. Logo Tiger 3 ERP Çözümleri ölçeklenebilir, esnek, geliştirilebilir, güvenilir ve sektör bağımsız yapısıyla değişen ihtiyaçlara kolaylıkla uyum sağlıyor. Rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, app-in-app, ürün içi arama motoru teknolojileri gibi özelliklerle zenginleştirilen bu çözümler, kolay entegrasyon yeteneğiyle de ihtiyaca göre yeniden şekillendirilebiliyor. LogoTiger 3 ERP Çözümleri, kullanıcı yorumları dikkate alınarak geliştirilen estetik tasarımıyla uçtan uca benzersiz bir kurumsal kaynak planlama deneyimi sunuyor.


Orta ve büyük işletmeler için verimli ve etkin yönetim!

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen Logo Tiger 3 ERP Çözümleri, gerek kendi içindeki gelişmiş fonksiyonellik gerekse appin-app teknolojisi sayesinde eklenebilen yeni fonksiyonlarla uçtan uca bir kurumsal kaynak planlama deneyimi sunuyor.


Logo Tiger 3 ERP Çözümleri portföyünde yer alan Logo Tiger 3 çözümü, pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm iş süreçlerini verimli ve etkin yönetmelerini sağlıyor. Logo Tiger 3 kullanan işletmeler, veri yönetiminden satış operasyonlarına kadar tüm süreçlerde zaman ve maliyet tasarrufu elde ediyor, kaynaklarını yeni pazarlara açılmak, küresel rekabet avantajı kazanmak gibi faaliyetlere ayırabiliyor.


Kapsamlı üretim faaliyetleri olan orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik Logo Tiger 3 Enterprise ise üretimde sürdürülebilir verimliliği destekliyor, süreçleri kolaylaştırıyor, geniş fonksiyon yelpazesiyle üretim süreçlerindeki ihtiyaçları karşılıyor. Logo Tiger 3 Enterprise, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere kolayca uyum sağlıyor.Tüm ihtiyaçlarınız için tek çözüm

İşletmenizdeki iş süreçlerini çok daha kolay, pratik ve düşük maliyetlerle etkin bir şekilde yönetebilmenizi sağlayan Logo Tiger 3 ERP Çözümleri, kalite ve verimlilik anlayışını, çalışan düzeyinden başlayarak tüm süreçlere yaygınlaştırıyor. Böylece birimler arası bilgi akışı doğru ve güncel verilerle sağlanıyor, karmaşık iş süreçleri sadeleştirilip düzenleniyor. Sisteme bilgi girişi olduğunda tüm bölümler yetkileri dahilinde doğrudan güncel bilgiye ulaşabiliyor. Tedarik süreçlerinden müşteri ilişkileri yönetimine kadar tüm faaliyetler tek noktadan ve tutarlı şekilde yürütülebiliyor. Kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlanıyor, böylece zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden tasarruf ediliyor.


Logo Tiger 3 ERP Çözümleri, tüm ihtiyaçlarınız düşünülerek hazırlanmış birçok standart modülün yanında, işletmenize özel çözümleri de bulabileceğiniz opsiyonel modüller de sunuyor. Bu sayede, orta ve büyük ölçekli tüm işletmeler, kendileri için en uygun kurumsal kaynak planlama paketini oluşturabiliyor.Finansal verilerinizi doğru yorumlayın

Kritik finansal fonksiyonlar ile doğru bilgiye anında ulaşmanızı sağlayan Logo Tiger 3 ERP Çözümleri sayesinde işletmenize yönelik stratejik kararlarınız için güvenilir bir altyapı oluşturabilir ve finansal performansınızı artırabilirsiniz. Logo Tiger 3 ERP Çözümleri, sadece yerel pazardaki rekabette değil, küreselleşen ekonomi içinde uluslararası operasyonlarda da avantaj sağlayan bir finansal performans için gerekli zemini oluşturuyor. Esnek döviz sistemi ve raporlama yapısıyla uluslararası faaliyetleri takip etme, güncel kârlılık analizlerine ulaşma imkanı sağlıyor.


Logo Tiger 3 ERP Çözümlerinde yer alan ödeme ve tahsilat planı tanımları ise her türlü ihtiyaca cevap verecek bir esneklik sunuyor. Belirlediğiniz limit ve kurallar çerçevesinde risk takibi ve elektronik ortamda ihtar gönderimi yapılabiliyor; cari hesaplar için Ba-Bs mutabakatları da tek tuşla hazırlanıp yine elektronik ortamda gönderilebiliyor


Mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına (FAS52 veya US GAAP uyumlu amortisman hesaplamaları) tam uyum

İşletmelerin, tüm operasyonlarında mevzuata uyumlu hareket edebilmek için öncelikle veri tutarlılığı sağlamaları gerekiyor. Logo Tiger 3 ERP Çözümleri operasyonel işlemler ile muhasebe kayıtları arasında yer alan çift yönlü denetim özelliğiyle sistem tutarlılığını ve kullanıcı hatalarını asgari düzeye indiriyor. Türk Ticaret Kanunu yükümlülükleri kapsamında, istenen döneme ait finansal ve mali raporlama, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun şekilde doğrudan sistem üzerinde yapılabiliyor. Genel muhasebe işlemlerinde yer alan yerel ve raporlama dövizi cinsinden finansal tablo ve raporlar bu konudaki tüm ihtiyacı karşılarken, masraf merkezleri ve proje kartları da yönetimsel raporlama amacıyla kullanılabiliyor. Logo Tiger 3 ERP Çözümlerinde yer alan e-Beyanname seçenekleri ise hazırlanan beyannamelerin otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesini sağlıyor.


Sabit kıymetlerin değerini takip edin

Mevzuat gereksinimlerinizin yanı sıra satın alma işlemi, sabit kıymetin personele zimmetlenmesi ve elden çıkarılması gibi süreçlerinizi de Logo Tiger 3 ERP Çözümlerindeki Duran Varlık Yönetimi modülü ile takip edebilirsiniz. Bu modüldeki birden fazla amortisman tablosu desteği sayesinde, Vergi Usul Kanunu’na göre yerel para birimi üzerinden, yurt dışı raporlamaya uygun raporlama dövizi üzerinden ve yine TFRS’ye göre yerel para birimi üzerinden amortisman hesaplaması yapılabiliyor. Ayrıca farklı amortisman hesapları, ayrı muhasebe hesapları üzerinden muhasebeye aktarılabiliyor.


Şirket gruplarında tek merkezden yönetim

İşletmeniz birden fazla firmayı içeriyorsa, Logo Tiger 3 ERP Çözümleri grup bünyesindeki bütün firmalarda süreçleri etkin bir şekilde yönetebilmenizi sağlıyor. Bu çözümler sayesinde grup bazında kârlılık hesaplanabiliyor, envanter bir bütün olarak görülebiliyor, nakit akışı şirketlerin tamamına göre analiz edilebiliyor. Logo Tiger 3 ERP Çözümlerinin Konsolide Tablolar özelliği ile gruptaki her bir işletmenin aktif borç, öz kaynak, gelir ve giderleri bir araya getirilebiliyor. Böylece birden çok işletmenin aktif, pasif, gelir ve giderleri ile gayri nakdi yükümlülükleri tek bir ortaklığa aitmiş gibi gösterilerek finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında tasarruf sahiplerine, yatırımcılara, denetim mercilerine ve ilgili diğer kişilere bilgi verilebiliyor.

Daha güvenilir bir dış ticaret yapısı

Logo Tiger 3 ERP Çözümlerinin Dış Ticaret modülü, ithalat ve ihracat işlemlerini daha etkin, daha verimli ve yasal yükümlülüklere daha uygun şekilde gerçekleştirmeyi sağlıyor. Tüm yükümlülükler muhasebe, finans, satın alma, satış ve dağıtım gibi diğer süreçlerle uyumlu ve entegre olarak Logo Tiger 3 ERP Çözümleri üzerinden takip edilebiliyor.


Verimli üretim, düşük maliyet

Karmaşık üretim süreçlerini kontrol altına almak, değişken müşteri siparişlerinin terminlerine uyum, tedariğin eksiksi