top of page

LOGO ERP ürünleri ile şirket ihtiyaçlarına göre yazılım uyarlama, geliştirme ve danışmanlık yapan En İyi Logo destek hizmeti sunan bir proje şirketidir.

İK süreçleriniz Logo Tiger HR ile dijital dönüşüme hazır!

İnsan kaynağının en verimli şekilde oluşturulması ve yönetilmesi, işletmelerin finansal sonuçlarını da doğrudan etkiler. Logo, Logo Tiger HR çözümüyle işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. İhtiyaca göre zenginleştirilebilen modüler yapıdaki Logo Tiger HR esnek, modern ve web tabanlı yapısı sayesinde insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.


İnsan kaynağınızdan en yüksek verimi almak için etkili çözüm: Logo Tiger HR


İşe alımdan performans değerlendirmelerine, izin takibinden organizasyon yönetimine kadar tüm insan kaynakları süreçlerini bir bütün halinde ele almak, bir işletmenin yapabileceği en önemli yatırımlardan biri. Logo’nun inovasyon odaklı yaklaşımı ve teknoloji deneyimiyle şekillenen Logo Tiger HR, bu yatırımın karşılığını kusursuz şekilde veren bir İK çözümü.


İK departmanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen yapıdaki Logo Tiger HR, modüler yapısıyla ihtiyaca göre şekillendirilebiliyor. Ayrıca web tabanlı kullanım özelliği sayesinde daha hızlı ve esnek bir insan kaynağını hızlı ve etkin biçimde yönetmeyi sağlıyor. Logo Tiger HR ile çalışan memnuniyeti artarken, buna bağlı olarak iş verimliliğinde de artış gözlemleniyor.Logo Tiger HR İK süreçlerinize ne kazandırır?


Tek noktadan yönetim
Modüler yapı
Veri güvenilirliği ve tutarlılığı
Zaman ve iş gücü tasarrufu
Web tabanlı kullanım
Objektif performans değerlendirmesi
Hızlı raporlama
Mobil uyumlu çalışan portalı


Kurulumdan kullanıma, her noktada kolaylık


İnsan kaynakları alanındaki gelişmelerin yanı sıra yasal mevzuatta da değişikliklerin yaşanması, bir İK çözümü açısından güncelliği ve kullanım kolaylığını en önemli özellikler haline getiriyor. İşletmenizin organizasyon yapısında yapmak istediğiniz tüm değişiklikler, Logo Tiger HR’ın kullanıcı dostu ve modüler yapısı sayesinde kolayca gerçekleştirilebiliyor. Logo Tiger HR sabit bir çözüm paketi olarak değil, modüller halinde sunulduğu için sadece ihtiyaç duyulan modüller seçilebiliyor; daha sonra ihtiyaçlar çeşitlendikçe yeni modüller eklenebiliyor.

Ayrıca Logo Tiger HR’ın web tabanlı yapısı, tüm iş süreçlerini online platformlar üzerinden takip etmenizi sağlayarak işlerinize büyük bir hız da kazandırıyor. Sadece İK personeli değil, tüm çalışanlar sisteme online giriş yaparak bilgilerini düzenleyebiliyor ya da taleplerini iletebiliyor. Böylece İK süreçleri önemli ölçüde kolaylaşıp hızlanıyor.


Şirket genelindeki İK süreçlerinizi Logo Tiger HR ile kolaylaştırın!


Şirket yönetiminde verimliliğin en temel koşulu, tüm bilgilerin kayıt altında olmasıdır, çünkü sağlıklı bir şekilde gelişebilmek için öncelikle doğru ve güvenilir verilerle çalışmak gerekir. Logo Tiger HR Organizasyon Yönetimi tüm çalışanların işletme açısından gerekli bilgilerini kayıt altına alıp raporlayarak, İK biriminin en temel ihtiyacını karşılıyor.


Personelin çalıştığı lokasyon, departmanı, görevi ve bağlı bulunduğu yönetici gibi bilgiler, Organizasyon Yönetimi Modülü üzerinden sisteme giriliyor ve böylece güvenilir bir çalışan bilgi havuzu oluşturuluyor. Bu modül ile Özlük Yönetimi Modülü’nün entegre çalışması, kişi bilgilerinin yanı sıra özlük bilgilerinin de tek noktada toplanmasını sağlıyor. Bu şekilde oluşturulan personel dosyaları aynı zamanda çalışanların işe giriş-çıkış, atama, terfi işlemlerine dair tarihçenin de saklandığı bir havuza dönüşüyor.


Tüm çalışan bilgileri tek ekranda

İnsan kaynakları departmanındaki en önemli sorunlardan biri, bilgilerin farklı noktalarda tutulmasından dolayı yaşanan dosya karmaşası ve iş yüküdür. Logo Tiger HR Özlük Yönetimi Modülü, tüm çalışan bilgilerini tek noktada toplamanın yanı sıra tek ekran üzerinden gösterilmesini de sağlıyor. Böylece İK ekipleri zamandan ve iş gücünden tasarruf ediyor.


Özlük Yönetimi Modülü ayrıca istenen her kritere göre tüm veritabanında detaylı arama yapabilmeyi de sağlıyor. Özlük Yönetimi Modülü, Logo’nun Bordro Plus çözümüyle de entegre çalıştığı için veriler arasında tutarlılık korunuyor. Logo Tiger HR’ın güçlü raporlama yapısı sayesinde, Özlük Yönetimi Modülü üzerinden her türlü rapor da alınabiliyor.


İşe alım aşamasından itibaren standardizasyon

Bir işletmenin başarısında insan kaynağının rolü ne kadar büyükse, doğru insan kaynağını oluşturmakta da işe alım sürecinin rolü aynı derecede önemlidir. Logo Tiger HR İşe Alım Modülü, işe alım sürecinin tamamını standardize edip daha hızlı yönetmeyi sağlayan bir çözüm olarak ilk adımın daha sağlam atılmasına yardımcı oluyor.


Özgeçmişlerin toplanmasından sonraki görüşme ve seçim süreçlerinde de Logo Tiger HR İşe Alım Modülü büyük kolaylık ve zaman tasarrufu sağlıyor. Mülakat davetleri ve detayları, anketler ve görüşme tarihi ile ilgili hatırlatma e-postaları sistem üzerinden gönderilebiliyor. Görüşme öncesinde adaylar için dijital dosyalar oluşturulabiliyor ve mülakat sırasında adayla ilgili tüm notlar bu dosyaya kaydedilebiliyor.


Logo Tiger HR İşe Alım Modülü, sadece İK departmanları tarafından kullanılabildiği gibi, şirketinize özel bir İşe Alım Portalı oluşturularak adayların size doğrudan başvurması da sağlanabiliyor.


Ölçme-değerlendirme için en etkili yöntem

Elbette ki işe alım kadar, mevcut personelin çalışma performansını değerlendirmek de önemli. Bu değerlendirmelerin objektif ve tutarlı bir şekilde yapılması hem genel anlamda şirketin verimliliğini hem de çalışan memnuniyetini sağlıyor.


Analitik ve nesnel performans değerlendirme imkanı sunan Logo Tiger HR Performans Yönetimi Modülü, veri bazlı kurgusu ve şeffaf yapısı sayesinde çalışanlara güven veriyor. Online ortamda yapılan değerlendirmeler, manuel sistemlere göre çok daha hızlı ve kesin sonuç veriyor.İK departmanı, Logo Tiger HR Performans Yönetimi Modülü’nü kullanarak değerlendirme dönemlerini belirleyip süreci takvimlendirebiliyor. Böylece tüm çalışanlar, belirlenen takvim doğrultusunda değerlendirme sürecinden geçip sonuçları Logo Tiger HR Çalışan Portalı üzerinden görebiliyor. Ayrıca yeni dönem için belirlenen performans hedefleri de sistem üzerinden takip edilebiliyor.


Hem çalışanlar hem de işletme için en verimli performansa ulaşın!


İzin işlemlerinin takibi artık çok daha kolay

Logo Tiger HR, İK departmanlarının üzerinde ciddi bir iş yükü yaratan izin süreçlerini kolaylaştırmak üzere İzin Yönetimi Modülü’nü sunuyor. Çalışan Portalı ile entegre olan modül, çalışanların girdiği tüm izin talepleri ve bilgilerinin sistemde görülebilmesini sağlıyor. Yöneticiler, kendilerine bağlı ekiplerin izin planlarını bir şema üzerinden toplu bir biçimde görüntüleyebilirken, İK ekipleri de çalışanların yıllık izin hak edişlerini, izin kullanımlarını ve izin bakiye takibini aynı sistem üzerinde izleyebiliyor


Çalışan Portalı entegrasyonu sayesinde rapor (eksik gün) takibi, izin planlama, izin talebi, gerçekleşmiş izinler ve onay süreçleri de bütünleşik olarak sisteme işlenebiliyor.


İzin yönetimi sürecinde kişi ya da izin tipi bazındaki tüm veriler kolayca raporlanarak analiz edilebiliyor.


Çalışanlarınızın gelişimini destekleyin