top of page

Eğitim

Uçtan uca çözüm

İlköğretimden üniversiteye kadar tüm kademeleri kapsayan Eğitim sektörü, Türkiye'de genç nüfusun artmasına paralel olarak hızla büyüyor. Yeni oyuncuların da katılımıyla yoğun rekabetin yaşandığı sektörde Logo, CRM'den e-Çözümlere kadar uzanan kapsamlı portföyüyle süreçlerin verimliliğini artırarak rekabet avantajı kazandırıyor.

Kurumsal kaynak planlama

Bir eğitim kurumunda süreçlerin kesintisiz işlemesi büyük önem taşıyor. Sistemin unsurlarından hepsinin tek noktadan yönetilmesi, kurumun sistemli bir şekilde çalışmasını, dolayısıyla da öğrenci, veli ve çalışan memnuniyetini beraberinde getiriyor. Logo ERP çözümlerini kullanan eğitim kurumları, kaynaklarını en etkili şekilde yönetip zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. 

Logo Eğitim Sektörü ERP Kullanımı
Logo ERP Eğitim Sektörü

Müşteri ilişkileri yönetimi

Eğitim kurumları, velilerle ve öğrencilere olan ilişkileri Logo CRM ile etkili bir şekilde yönetebiliyor. Kayıt süreçlerinden özel kampanyalara ve memnuniyet ölçümlerine kadar tüm süreçler Logo CRM üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. 

İnsan kaynakları süreç yönetimi

Logo, insan kaynakları çözümleriyle eğitim kurumlarının tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.  

Bordro

yönetimi

Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.

İş akış

yönetimi

İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

Veri analizi ve raporlama

Özellikle birden fazla kampüste eğitim veren kurumlar açısından her bir kampüsün öğrenci kapasitesini belirlemek, öğretmen alımlarını bu kapasite doğrultusunda gerçekleştirmek, her okulun başarı seviyesini farklı kırılımlarda ölçmek gibi raporlama yöntemleri büyük önem taşıyor. Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleri, eğitim kurumlarında oluşan tüm verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. 

Bütçe

yönetimi

Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü, eğitim kurumlarının mevcut eğitim-öğretim yılı bütçesi ile geçmiş yılların verilerini bir araya getirip güçlü tahminleme yeteneklerini kullanarak, gelecek dönem için daha güvenilir bütçeler hazırlamayı sağlıyor. Böylece eğitim kurumlarının finansal sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım atılmış oluyor. 

Yeni nesillere odaklanın

İş süreçlerinizin tamamını Logo çözümleriyle otomatize edin, siz sadece eğitime ve yeni nesillere odaklanın!

Uyumlu Logo Çözümleri

bottom of page