top of page

Elektrik Elektronik

İthalat, üretim ihracat

Gerek ithal ürünler gerekse üretim ve ihracat noktasında hızla büyüyen Elektrik-Elektronik sektörünün sürekli değişen teknolojiye uyum sağlaması kritik önem taşıyor. Ülkemizin özellikle Avrupa'nın elektrik-elektronik üretim merkezine dönüşmesi de sektör işletmelerinin teknoloji yatırımlarına kaynak ayırmasını daha da önemli hale getiriyor. Logo, ERP'den CRM'e kadar tüm çözümleriyle Elektrik-Elektronik sektöründe faaliyet gösteren işletmelere rekabet avantajı sağlayacak bir portföy sunuyor.

Kurumsal kaynak planlama

Elektrik-Elektronik sektörü gerek üretim ve satış hacmi gerekse ürün çeşitliliği nedeniyle tüm süreçlerde yakın takip gerektiriyor. Sistemdeki tüm bileşenlerin maksimum verimlilikle görev yapmasını sağlayan Logo ERP çözümleriyle, işletmeler tüm kaynaklarını en etkili şekilde yönetip zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. 

Logo Elektrik-Elektronik Sektörü-ERP-Çözümü
Logo Elektrik-Elektronik Sektörü-ERP-Çözümü

Müşteri ilişkileri yönetimi

Elektrik-Elektronik gibi yoğun hacimli ve ithalat/ihracat ağırlıklı bir sektörde, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki müşterilerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Müşteri görüşmelerinin planlanmasından satış sonrası memnuniyet ölçümlerine kadar uzanan süreçte, Logo CRM ile müşteri merkezli bir yapı oluşturmak ve böylece kârlılığa doğrudan etki edecek bir sistem kurmak mümkün oluyor.

İnsan kaynakları süreç yönetimi

Logo, insan kaynakları çözümleriyle sektördeki işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler gerek mavi gerekse beyaz yaka insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.  

Bordro

yönetimi

Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.

İş sağlığı ve güvenliği

50 kişiden fazla çalışanı olan sektör firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda geliştirilen eLogo İSG, iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor. 

İş akış

yönetimi

Elektrik-Elektronik sektöründe üretici/ihracatçı, distribütör ya da ithalatçı konumunda olan tüm işletmelerde iş akışlarının etkili yönetimi kârlılık açısından büyük önem taşıyor. İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece üretimden satışa kadar tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

Saha satış yönetimi

Yurt içi ve yurt dışı pazarda satış ekiplerinin sıcak ve soğuk satış süreçlerini telefon, tablet, mobil el terminali gibi mobil cihazlar üzerinden yönetmesini sağlayan Logo Mobile Sales satış verimliliğini artırıyor, müşteri taleplerinin en iyi şekilde karşılanmasını mümkün kılıyor. 

Depo Yönetim Sistemi

Elektrik ve elektronik ürünlerin imalatından satış sonrası servisine kadar adeta bir kimlik kartı işlevi gören seri numaralarının takibi, başta müşteri memnuniyeti olmak üzere tüm süreç açısından büyük önem taşıyor. Logo Depo Yönetim Sistemi portföyü, etkili seri ve LOT takibi yaparak hem ürünlerin bulunmasını hem de sevkiyat sürecinin takibini kolaylaştırıyor. 

Satış sonrası servis yönetimi

Özellikle donanım alanında faaliyet gösteren işletmelerde müşteri memnuniyeti açısından satış sonrası servis uygulamalarının kalitesi büyük rekabet avantajı kazandırıyor. Bu konuya odaklanan Logo Diva SERVICE çözümü, merkez ile yetkili servis noktalarında web tabanlı iletişim sağlayarak servis süreçlerini iyileştirip müşteri memnuniyetini artırıyor.

Veri analizi ve raporlama

Ürün çeşitliliğinin fazla olduğu bu dinamik sektörde gerek ürün, gerek süreç, gerekse müşterilere ilişkin detaylı verilerin tüm kırılımlarda analiz edilebilmesi ve gelişmiş görsel yeteneklerle raporlanması, sektör işletmelerinin bilgiye dayalı kararlar alabilmesini sağlıyor. 

Perakende yönetimi

Elektronik ürünlerin perakende satışını kanal yapısı içinde yöneten işletmeler, bulut tabanlı Logo Diva CHANNEL çözümüyle etkin bir kanal yönetimi imkanı elde ediyor. İhtiyaca göre ölçeklendirilebilen bu çözüm, tüm kanala ilişkin veri akışının doğru şekilde yönetilmesini sağlıyor. 

e-Çözümler yelpazesi

Logo; e-Fatura'dan e-İrsaliye'ye, bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan geniş e-Çözümler yelpazesiyle dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan çözümleri işletmelerin hizmetine sunuyor. Bu çözümlerin gerek Logo ürünleri gerekse Logo harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi de e-Çözümlerin sunduğu bir başka avantaj oluyor. 

Uyumlu Logo Çözümleri

bottom of page