top of page

Gıda

Verimlilikte

artış

Türkiye’nin en dinamik sektörlerinden biri olan gıda sektöründe süreçlerin iyileşmesi sektörün satış hacmini büyütüyor. İş süreçlerini Logo çözümleriyle otomatize ederek işletmenize gıda sektöründe verimlilik kazandırabilirsiniz.

Kurumsal kaynak planlama

ERP’nin temel girdi ve çıktıları kontrol edebilmeyi sağlaması sayesinde yönetimsel ve organizasyonel kârlılık sürekli kılınıyor.

Logo Gıda Sektörü ERP Yazılımı
Logo Gıda Sektörü ERP Yazılımı

Müşteri ilişkileri yönetimi

Rekabetin yoğunlaştığı sektörde müşteriye en kaliteli ürün veya hizmeti sunarak müşteri deneyimini iyileştirmek kritik önem taşıyor. CRM yazılımları müşterileri segment bazlı ayrıştırarak karlılık analizi yapmayı ve müşterilerin taleplerini önceden tahmin etmeyi sağlıyor. Teklif hazırlama, yeni satış fırsatlarını takip etme, saha personellerinin mobil ortamda tüm işlerini takip edebilmesi gibi avantajlar da sağlıyor.

İnsan kaynakları süreç yönetimi

İnsan kaynaklarında kullanılan programlar İK departmanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. İnsan kaynağını hızlı ve etkin biçimde yönetmek verimliliği artırıyor.

İş Akış

Yönetimi

Logo İş Akış Yönetimi çözümüyle iş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması tamamen dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Böylece iş akışları daha verimli ve sorunsuz gerçekleşiyor; zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor.

İş

analitiği

Logo iş analitiği çözümü, verilerin anlamlı bilgilere dönüşmesini sağlıyor. Bu sayede iş deneyimlerini inceleyip değişikliklere hazır olmak stratejik kararlar alınabiliyor.

İş akış

yönetimi

Gastropos, café ve restoranların online ortamda tüm sipariş ve ödeme süreçlerini yönetmesini sağlıyor. Finstant banka hesap yönetimi, işletmelerin tüm bankalardaki hesap, POS ekstrelerini anlık olarak takip edebilmesine olanak tanıyor. DEYS, KOBİ’lerin depo yönetiminden yaşadıkları sorunların çözülmesini sağlıyor. Stok işlemlerinin hızlı ve kolayca gerçekleşmesine, bilgilerin eksiksiz olarak LOGO ERP ürünlerine entegre edilmesine olanak tanıyor.

Saha satış yönetimi

Satış operasyonlarını saha satış ekipleri üzerinden yürüten işletmelerde, ekiplerin etkili ve verimli çalışması şirket kârlılığını doğrudan etkiliyor. Bu amaçla geliştirilen Logo Mobile Sales saha satış yönetimi çözümü, müşteri taleplerini ve satış operasyonlarını en iyi şekilde yönetmeyi sağlıyor.

Depo Yönetim Sistemi

Değer zincirinin bütünleşik yönetimini sağlayan Depo yönetim sistemlerinin başarılı olması doğru ürünü doğru maliyette uygun kalitede, doğru yerde ve doğru miktarda sunmaya olanak tanıyor.

Uyumlu Logo Çözümleri

bottom of page