top of page

Havacılık

Verimli büyümeye

Yolcu ve kargo taşımacılık hizmetlerinden yer hizmetlerine ve uçaklara yönelik yedek parça üretimine kadar geniş bir alanı kapsayan Havacılık sektörü, özellikle malzeme ve parça üretiminde büyük bir gelişme potansiyeline sahip bulunuyor. Logo, sektöre özgü deneyimi ve özelleştirilebilir çözümleriyle, ERP'den e-Çözümlere kadar her noktada Havacılık sektörü şirketlerine katma değer sağlıyor.

Kurumsal kaynak planlama

İster ulaşım ister hizmet ya da üretim alanında olsun, Havacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler güvenli ve verimli operasyonlar için otomasyona ihtiyaç duyuyor. Logo ERP çözümleri, kaynakları tek noktadan ve en etkili şekilde yönetip zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Logo, sektörün ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiş, ek uygulamalarla zenginleştirilebilen bir ERP platformu sunuyor. 

Logo Havacılık Sektörü ERP Programı
Logo Havacılık Sektörü ERP Programı

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Havacılık gibi kritik bir sektörde müşterilerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Müşteri kampanyalarının planlanmasından satış sonrası memnuniyet ölçümlerine kadar uzanan süreçte, Logo CRM ile müşteri merkezli bir yapı oluşturmak ve böylece kârlılığa doğrudan etki edecek bir sistem kurmak mümkün oluyor.

İnsan kaynakları yönetimi

Logo, insan kaynakları çözümleriyle sektördeki işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler gerek mavi gerekse beyaz yaka insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.  

Bordro

yönetimi

Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.

İş sağlığı ve güvenliği

50 ve daha fazla çalışanı olan sektör firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda geliştirilen eLogo İSG, iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor. 

İş akış

yönetimi

İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece planlamadan satışa kadar tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

Depo yönetim sistemi

Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleri, uçak imal eden işletmelerden hava meydanı işletmelerine kadar tüm sektör paydaşlarının ürettiği ve topladığı verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Böylece, sektör işletmeleri, veriye dayalı kararlarla geleceğe daha güvenle bakıyor. 

Bütçe   

Yönetimi

Havacılık sektöründe çok yüksek bütçeler söz konusu olduğu için özellikle gelecek dönem bütçelerinde optimum sonuçlara ulaşabilmek büyük önem taşıyor. Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü sektördeki işletmelerin bütçe yönetimi süreçlerini kolaylaştırıp hızlandırmanın yanı sıra, daha güvenilir bütçeler hazırlamayı sağlıyor. Daha sağlıklı tahmin ve daha doğru bütçe planlama yetenekleri, finansal başarıyı da artırıyor.

Uyumlu Logo Çözümleri

bottom of page