top of page

İnşaat

En aktif

sektör

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak nitelendirilen inşaat sektörü, insan gücü temelli üretimden makine temelli üretime geçişin hızlı gerçekleştiği bir sektör olarak dikkat çekiyor. Sektördeki eksikliklerin giderilmesinde çözüm yolu ise dijital dönüşüm. Logo Yazılım, sektöre özgü deneyimi ve özelleştirilebilir çözümleriyle paydaş yoğun bir rekabet ortamının oluştuğu inşaat sektörüne katma değer sağlıyor.

Kurumsal kaynak planlama

İnşaat sektörü giderek daha rekabetçi hale geldiği için bu süreçler ile ilgili yazılım gereksinimleri de artıyor. İnşaat yönetimi yazılımları sadece projelerin (örneğin konut, ticari, kurumsal, endüstriyel, otoyol, ağır inşaat) ihtiyaçlarını tam olarak karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda kullanıcıları için özelleştirilebilir olmalıdır. İnşaat yönetimi yazılımlarına ek olarak, uygun bir ERP programı ve proje yönetimi yazılımı da kullanarak, şirketler bu alanda kendileri için mümkün olan en iyi sonuçları elde etme şansını büyük ölçüde artırabilirler. 

Logo İnşaat Sektörü ERP Yazılımı
Logo İnşaat Sektörü ERP Yazılımı

Depo yönetim sistemi

Bütün kaynakların verimliliğinin maksimum düzeyde sağlanabilmesi
için belli bir plan dâhilinde kullanılmasının ne kadar önemli olduğu bilinmektedir. Kaynakların iyi bir şekilde planlanamaması, yani gereken zaman ve yerde malzemenin temin edilmemesi, plansız malzeme kullanımı nedeniyle fire oranlarının artması, gerekenden fazla temin edilmesi gibi nedenlerle istenmeyen gecikmelere, istenen verim, kalite ve karlılığa ulaşmamaya neden olmakta ve bu durum ister istemez ekonomiye olumsuz olarak yansımaktadır. Logo depo yönetim çözümleri ile yaşanacak tüm bu olumsuzlukların önüne geçilmesini sağlar.

İş akış

yönetimi

İnşaat sektöründe, ürün geliştirme süreci pek çok yönetsel zorluğu içerisinde barındırmaktadır. Sürece dahil olan tarafların çokluğu; iletişim yetersizlikleri, eksik ve kayıp bilgi girişleri, karar vermede zorluklar gibi temel problemlere yol açmaktadır. Bu kayıpları minimize etmek için Logo Flow üzerinden işlerin yürütülmesi paydaşlar açısından verimli esnek bir kullaolacaktır. Logo Flow; web ve mobil üzerinden zaman ve mekan bağımsız kullanım sağlar. Ayrıca; yetkilendirmeler, dış sistemlerle yapabildiği entegrasyonlar sayesinde; paydaşlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirerek işin doğru bir şekilde sonlanmasına katkıda bulunur. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

İş 

analitiği

İnşaat projelerini yönetmek, yüksek risk faktörlerini izleyebilmek nedeniyle zorlu olabilmektedir. İş analitiği çözümleri de verilerin görselleştirilmesi ve analizini sağlayarak hem ticari hem de proje ilerlemesiyle ilgili bilgiyi ihtiyaç duyulan her an her yerden erişime sunarak finans ekibine ve proje yöneticilerine analitik bakış açısı sunar ve veriye dayalı karar almalarını sağlar.

Müşteri ilişkileri yönetimi

Müşteri odaklı bir yaklaşımla; pazarlama, satış sonrası ve hizmet süreçlerini geliştirerek konut satışlarınızı artırır. Konut satışları için tüm müşteri ve müşteri adaylarına ait bilgilerin tekil bir şekilde tutulmasını sağlar. Firmanın elinde bulunan gayrimenkul envanterleri ve satış bilgileri CRM içerisinde yer alabilmektedir. Müşterilere yönelik gerçekleştirilecek tüm aktiviteler (görüşmeler, randevular, telefon aramaları vb.) sistem üzerinden takip edilir. Müşterilere ve segmentlere özel tüm kampanyalar ve hedef kitleler kampanya geri dönüşleri ölçümlenebilmektedir.Tüm güncelleme ve rezervasyon işlemleri ile ilgili detaylar, CRM aracılığıyla takip edilir. 

Bordro

Yönetimi

Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.

e-Çözümler yelpazesi

Logo; e-Fatura'dan e-İrsaliye'ye, bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan geniş e-Çözümler yelpazesiyle dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan çözümleri işletmelerin hizmetine sunuyor. Bu çözümlerin gerek Logo ürünleri gerekse Logo harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi de e-Çözümlerin sunduğu bir başka avantaj oluyor. 

Bütçe   

Yönetimi

Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü, sektördeki işletmelerin pek çok farklı üründen, hizmetten ve geniş bir insan kaynağından oluşan bütçelerini daha hızlı ve verimli yönetmelerini, gelecek dönemler için de daha güvenilir bütçeler hazırlamalarını sağlıyor. Daha sağlıklı tahmin ve daha doğru bütçe planlama yetenekleri, finansal başarıyı da artırıyor.

Uyumlu Logo Çözümleri

bottom of page