top of page

Kimya

İhtiyaçlara göre uyarlanabilir

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) raporuna göre Türkiye'nin en çok ihracat yapan üçüncü sektörü olan Kimya sektörü, boya üretiminden zirai ürünlerin korunmasına yönelik ilaçlara kadar geniş bir kapsam sergiliyor. Sektörde kullanılan girdiler büyük ölçüde ithal edildiği için özellikle üretimi daha kontrollü hale getirmek, verimlilik ve kârlılık artışı açısından kritik önem taşıyor. Logo, sektöre özgü deneyimi ve özelleştirilebilir çözümleriyle, ERP'den e-Çözümlere kadar her noktada İnşaat sektörü şirketlerine katma değer sağlıyor.

Kurumsal kaynak planlama

Kimya sektöründe üretim-satış ya da sadece satış yapan tüm işletmeler Logo ERP çözümleriyle, üretimde maliyet kontrolünden finansal verilerin analizine kadar tüm süreçlerini tek noktadan yönetip zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Logo, sektörün ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiş, ek uygulamalarla zenginleştirilebilen bir ERP platformu sunuyor. 

Logo Kimya Sektörü ERP Programı
Logo Kimya Sektörü ERP Programı

Müşteri ilişkileri yönetimi

Kimya gibi yoğun hacimli ve ihracat ağırlıklı çalışan bir sektörde, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki müşterilerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Müşteri görüşmelerinin planlanmasından satış sonrası memnuniyet ölçümlerine kadar uzanan süreçte, Logo CRM ile müşteri merkezli bir yapı oluşturmak ve böylece kârlılığa doğrudan etki edecek bir sistem kurmak mümkün oluyor.

İnsan kaynakları süreç yönetimi

Logo, insan kaynakları çözümleriyle sektördeki işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler gerek mavi gerekse beyaz yaka insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.  

İşçi sağlığı ve iş güvenliği

Özellikle üretim odaklı çalışan sektör firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda geliştirilen eLogo İSG, iş güvenliği ve iş sağlığı (revir ve e-Reçete işlemleri) ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor. 

İş akış

yönetimi

İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece üretimden satışa kadar tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

Veri analizi ve raporlama

Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleri, üretimden satış ve satış sonrası hizmetlere uzanan geniş yelpazede, kimyevi ürünlere ilişkin tüm verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Böylece üretim kalitesini, satış ve dağıtım gücünü optimize etmeye yönelik bilgiler elde ediliyor ve sektör işletmeleri veriye dayalı kararlarla geleceğe daha güvenle bakıyor. 

Bütçe

yönetimi

Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü; kimya sektöründeki yoğun ve değişken ham madde alımları, satış kapasiteleri, geniş insan kaynağı, öngörülemeyen giderler ve benzeri unsurları somut veriler doğrultusunda ele alıp bütçelendirmeyi sağlıyor. Gelecek dönem bütçe projeksiyonlarının da Logo Mind Budget ile daha sağlıklı tahminlere dayanarak hazırlanması, daha güvenilir bütçeler oluşturulmasına imkan veriyor.

Saha satış yönetimi

Yurt içi ve yurt dışı pazarda satış ekiplerinin sıcak ve soğuk satış süreçlerini telefon, tablet, mobil el terminali gibi mobil cihazlar üzerinden yönetmesini sağlayan Logo Mobile Sales satış verimliliğini artırıyor, müşteri taleplerinin en iyi şekilde karşılanmasını mümkün kılıyor. 

Uyumlu Logo Çözümleri

bottom of page