top of page

Medya İletişim Yayıncılık

Verimli iş süreçleri

Radyo-televizyon yayıncılığından basın-yayına ve yayınevlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Medya, İletişim ve Yayıncılık sektörü özellikle dijitalleşmeyle birlikte bir dönüşüm sürecine girmiş bulunuyor. Bu dönüşümü en etkili şekilde gerçekleştirmek ve iş süreçlerini dijital çağın gerekliliklerine uyumlu hale getirmek isteyen sektör işletmeleri, Logo'nun ERP'den insan kaynaklarına uzanan kapsamlı portföyünden yararlanıyor. 

Kurumsal kaynak planlama

Medya, İletişim ve Yayıncılık sektöründeki işletmeler, insan kaynağı da dahil olmak üzere bütün kaynaklarını Logo ERP çözümleriyle en etkili şekilde yönetip zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Logo, sektörün ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiş, ek uygulamalarla zenginleştirilebilen bir ERP platformu sunuyor. 

Logo Medya-İletişim-Yayıncılık-ERP-Çözümü
Logo Medya-İletişim-Yayıncılık-ERP-Çözümü

Müşteri ilişkileri yönetimi

Medya, İletişim ve Yayıncılık gibi dinamik bir sektörde, müşterilerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Logo CRM ile müşteri merkezli bir yapı oluşturmak ve böylece kârlılığa doğrudan etki edecek bir sistem kurmak mümkün oluyor.

İnsan kaynakları süreç yönetimi

Logo, insan kaynakları çözümleriyle sektördeki işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler gerek mavi gerekse beyaz yaka insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.  

Bordro

yönetimi

Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.

İş sağlığı ve güvenliği

Üretim odaklı çalışan ya da 50 kişiden fazla çalışanı olan sektör firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda geliştirilen eLogo İSG, iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor. 

İş akış

yönetimi

İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece üretimden satışa kadar tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

Saha satış yönetimi

Sıcak ve soğuk satış süreçlerini akıllı telefon ve tablet üzerinden mobil olarak yönetmeyi sağlayan Logo Mobile Sales satış verimliliğini artırıyor, müşteri taleplerinin en iyi şekilde karşılanmasını mümkün kılıyor. 

Depo Yönetim Sistemi

Logo Depo Yönetim Sistemi portföyü, özellikle yayıncılık alanında müşteri memnuniyeti açısından kritik bir nokta olan depo yönetiminde otomasyon ve verimlilik artışı sunuyor. 

Bütçe

Yönetimi

Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü, son derece dinamik olan ve tüketici alışkanlıklarının hızla değişebildiği, rekabetin yoğun olduğu Medya, İletişim ve Yayıncılık sektöründeki işletmelerin bütçe yönetimi süreçlerini güvenilir verilere dayandırmalarını sağlıyor. Güçlü analiz ve tahminleme yetenekleriyle donatılmış olan Logo Mind Budget ile yapılan sağlıklı tahminler ve bütçe planları, finansal başarıyı da artırıyor.

Veri analizi ve raporlama

Özellikle yayıncılık ve yazılı basında ürün çeşitliliği ve her üründen yüksek adette üretimin söz konusu olması, beraberinde çok kapsamlı lojistik ve satış verilerini de getiriyor. Görsel medya açısından da izleyicilerin tercihlerinin etkili şekilde analiz edilebilmesi gerek programların gerekse reklam kuşaklarının planlanması açısından büyük önem taşıyor. Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleri, bu sektördeki işletmelerin topladığı tüm verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Böylece, sektör işletmeleri tüm yayın programlarını veriye dayalı bilgiler doğrultusunda optimize edebiliyor. 

Perakende yönetimi

Perakende sektörünün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yerleşik ya da bulut tabanlı sunulan Logo Perakende Çözümleri, Medya, İletişim ve Yayıncılık sektöründeki perakende mağazalarında ön ofis ve arka ofis işlemlerini gerçek-zamanlı yönetmeyi sağlıyor. Böylece satış faturalarından iadelere, kampanyalardan fiyat yönetimine, stok kontrolünden müşteri kayıtlarına, satın almadan ödeme sistemlerine ve kampanya kurgularına kadar tüm süreçleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek mümkün oluyor.  

e-Çözümler yelpazesi

Logo; e-Fatura'dan e-İrsaliye'ye, bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan geniş e-Çözümler yelpazesiyle dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan çözümleri işletmelerin hizmetine sunuyor. Bu çözümlerin gerek Logo ürünleri gerekse Logo harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi de e-Çözümlerin sunduğu bir başka avantaj oluyor. 

Uyumlu Logo Çözümleri

bottom of page