top of page

Sağlık
Spor

Uçtan uca çözüm

Özellikle 1990'lardan bu yana giderek popüler hale gelen Sağlık ve Spor sektöründeki işletmeler geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Zincir hastanelerden küçük ölçekli kliniklere, spor malzemeleri üretiminden perakende satışa, spor salonu işletmesinden sağlıklı beslenme ürünlerine kadar pek çok ürün ve hizmeti kapsayan sektörde rekabet avantajı kazanmak için aynı derecede kapsamlı bir çözüm portföyüne ihtiyaç duyuluyor. Logo, ERP'den perakende çözümlerine kadar uzanan portföyüyle Sağlık ve Spor sektörü işletmelerine uçtan uca hizmet sunuyor.

Kurumsal kaynak planlama

Dünya genelinde pek çok zincir hastane, büyük spor kulübü, klinik, spor salonu, sağlık ve spor malzemeleri üreticisi ve benzeri kuruluş, altyapı tesislerinden ziyaretçi hizmetlerine kadar tüm süreçlerini merkezi şekilde yönetmek üzere adımlar atıyor. Bu işletmeler sınırlı kaynaklarla maksimum verimlilik elde etmeye odaklanıyor. Logo ERP çözümleri, sektörün tüm bileşenlerinin ihtiyaç duyduğu kaynak yönetimi hizmetlerini tek noktadan sunarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. 

Logo ERP Sağlık Sektörü
Logo ERP Sağlık Sektörü

Müşteri ilişkileri yönetimi

Müşterilerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Müşteri kampanyalarının planlanmasından satış sonrası memnuniyet ölçümlerine kadar uzanan süreçte, Logo CRM ile müşteri merkezli bir yapı oluşturmak ve böylece kârlılığa doğrudan etki edecek bir sistem kurmak mümkün oluyor.

İnsan kaynakları süreç yönetimi

Logo, insan kaynakları çözümleriyle sektördeki işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor. 

Bordro

yönetimi

Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.

İş akış

yönetimi

İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece planlamadan satışa kadar tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

Veri analizi ve raporlama

Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleriyle spor kulüpleri bilet satışlarını anlık takip edebiliyor, spor salonları fitness aleti başına düşen kullanıcı sayısını analiz edebiliyor, spor malzemesi tedarikçileri siparişleri bölgesel ve dönemsel bazda inceleyebiliyor. Bu analizler ve raporlar, sektör işletmelerinin iş süreçlerini daha verimli planlamasını sağlıyor. 

Bütçe

yönetimi

Özellikle gelecek dönem bütçelerinin hazırlanmasında verilere dayalı tahminlemelerle optimizasyon sağlayan Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü sektördeki işletmelerin bütçe yönetimi süreçlerini kolaylaştırıp hızlandırıyor. 

Depo yönetim sistemi

Özellikle sağlık ve spor kuruluşlarının tedarikçileri açısından kritik olan depo süreçleri, Logo Depo Yönetim Sistemi portföyüyle en etkili şekilde yönetiliyor. 

Uyumlu Logo Çözümleri

bottom of page