top of page
Logo Destek Hattı | Sektörler | Tarım ve Hayvancılık

Tarım Ürünleri ve Hayvancılık

Tarım Ürünleri Hayvancılık

İthalat, üretim ihracat

Türkiye'de ithalata bağımlılığı azaltmak ve verimli arazileri önemli gelir noktalarına dönüştürmek açısından Tarım Ürünleri ve Hayvancılık sektörü kritik bir önemde bulunuyor. Sektör, üretim kapasitesinin artırılmasından ürün depolama süreçlerinin iyileştirilmesine kadar pek çok noktada teknolojiden destek alabiliyor. Logo, ERP'den depo yönetimine kadar uzanan kapsamlı çözüm portföyüyle Tarım Ürünleri ve Hayvancılık sektörünün tüm paydaşlarına rekabet avantajı vaat ediyor.

Kurumsal kaynak planlama

Tarım Ürünleri ve Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, doğrudan insan sağlığını etkileyen bir alanda faaliyet gösterdikleri için tüm süreçlerini titizlikle yürütmelidir. Logo ERP çözümleri ham madde tedariki, üretim, depolama, dağıtım, satış, finans gibi tüm süreçleri tek noktadan en etkili şekilde yöneterek insan kaynaklı hataları en aza indiriyor. Logo, sektörün ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiş, ek uygulamalarla zenginleştirilebilen bir ERP platformu sunuyor.

Logo Yazılım | Tarım Sektörü | ERP Uygulamaları
Logo Yazılım | Tarım Sektörü | ERP Uygulamaları

Müşteri ilişkileri yönetimi

Müşterilerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Müşteri kampanyalarının planlanmasından satış sonrası memnuniyet ölçümlerine kadar uzanan süreçte, Logo CRM ile müşteri merkezli bir yapı oluşturmak ve böylece kârlılığa doğrudan etki edecek bir sistem kurmak mümkün oluyor.

İnsan kaynakları süreç yönetimi

Logo, insan kaynakları çözümleriyle sektördeki işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.  

Bordro

yönetimi

Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.

İş sağlığı ve güvenliği

50 ve daha fazla çalışanı olan sektör firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda geliştirilen eLogo İSG, iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor. 

İş akış

yönetimi

İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece planlamadan satışa kadar tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

Saha satış yönetimi

Yurt içi ve yurt dışı pazarda satış ekiplerinin sıcak ve soğuk satış süreçlerini telefon, tablet, mobil el terminali gibi mobil cihazlar üzerinden yönetmesini sağlayan Logo Mobile Sales satış verimliliğini artırıyor, müşteri taleplerinin en iyi şekilde karşılanmasını mümkün kılıyor. 

Depo Yönetim Sistemi

Ürün kalitesinin kritik önemde olduğu bu sektörde, özellikle ürünlerin raf ömrü açısından depo ile üretim süreçlerinin birlikte yönetilmesi gerekiyor. Logo Depo Yönetim Sistemi portföyü, üretim ambarı takibinin yanı sıra üretim reçetesi ile üretim süreçlerinin depo ile entegre yürütülmesini sağlıyor. Böylece FIFO/FEFO açısından yüksek verimlilik elde ediliyor ve ürünlerin son kullanma tarihleri en verimli şekilde yönetiliyor. 

Bütçe

Yönetimi

Yemden zirai ilaçlara, üretim fazlasından firelere kadar pek çok değişkenden etkilenen Tarım Ürünleri ve Hayvancılık sektöründe, Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü sayesinde verilere dayalı bütçe analizleriyle optimum bütçeler oluşturulabiliyor. Daha sağlıklı tahmin ve daha doğru bütçe planlama yetenekleri, finansal başarıyı da artırıyor.

Veri analizi ve raporlama

Tarımsal ürün ve hayvan üretimi ya da tedarikçiliği yapan işletmeler, Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleri sayesinde hayvanların süt üretim kapasitesi, tarım alanlarının hektar başına verimliliği, kullanılan tarımsal ya da hayvansal girdilerin maliyetleri, hava durumunun tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, mevsimsel tarım ürünü satışlarının hacmi gibi analizleri kolayca yaparak güvenilir raporlar elde edebiliyor. 

Perakende yönetimi

Ziraii ürünlerin perakende satışını kanal yapısı içinde yöneten işletmeler, bulut tabanlı Logo Diva CHANNEL çözümüyle etkin bir kanal yönetimi imkanı elde ediyor. İhtiyaca göre ölçeklendirilebilen bu çözüm, tüm kanala ilişkin veri akışının doğru şekilde yönetilmesini sağlıyor. 

e-Çözümler yelpazesi

Logo; e-Fatura'dan e-İrsaliye'ye, bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan geniş e-Çözümler yelpazesiyle dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan çözümleri işletmelerin hizmetine sunuyor. Bu çözümlerin gerek Logo ürünleri gerekse Logo harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi de e-Çözümlerin sunduğu bir başka avantaj oluyor. 

Uyumlu Logo Çözümleri

bottom of page