top of page

Otomotiv ve Otomotiv
Yan
Sanayi

Sektöre özel üretim yönetimi

Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii sektörü, farklı ölçeklerden çok sayıda işletmeyi barındırıyor; dolayısıyla rekabet de yoğun yaşanıyor. Üretim süreçlerinin sadeleştirilmesi, kalite yönetiminin iyileştirilmesi, insan kaynağının verimli yönetilmesi, mevzuata tam uyumluluk gibi konular, sektör işletmelerine rekabet avantajı sağlayan unsurlar oluyor. Logo'nun ERP'den depo yönetimi ve CRM çözümlerine uzanan kapsamlı portföyü, ister üretici, ister bayi konumunda olsun, tüm sektör işletmelerine rekabet gücü kazandırıyor. 

Kurumsal kaynak planlama

Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii sektörü, gerek ürün bileşenlerinin çeşitliliği, gerek yüksek hacimli seri üretim gerekse geniş iş gücü nedeniyle uçtan uca dikkatle yönetilmesi gereken bir sektör. Bu sektörde insan kaynaklı hataları en aza indirmek için otomasyondan destek almak ve üretim planlanmasından satış tahminlemeye, malzeme yönetimi optimizasyonundan maliyet muhasebesine kadar pek çok süreci merkezi olarak yönetebilmek gerekiyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu tüm fonksiyonları barındıran Logo ERP çözümleri, Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii sektöründeki işletmelere uçtan uca verimlilik kazandırıyor.  

Logo Otomotiv Sektörü ERP Çözümleri
Logo Otomotiv Sektörü ERP Çözümleri

Müşteri ilişkileri yönetimi

Mevcut müşteri tabanını daha iyi tanımayı ve potansiyel müşterilere en doğru şekilde yaklaşmayı sağlayan Logo CRM çözümü, müşteri ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyor. Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii sektöründe, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki müşterilerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Saha operasyonlarından kampanya planlamaya ve sıcak satış süreçlerine kadar, müşteri ile iletişim kurulan her noktanın kapsandığı Logo CRM, aynı zamanda kurumsal hafızanın oluşturulmasını da sağlıyor.

İnsan kaynakları süreç yönetimi

Bir işletmenin varlığını sürdürmesi açısından, müşterileri kadar çalışanları da büyük önem taşır. Özellikle de Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii gibi mavi yaka ve beyaz yaka çalışanların bir arada bulunduğu, üretim ekibinden satış kadrosuna kadar geniş bir insan kaynağının çalıştığı sektörlerde tüm İK süreçlerini tek noktadan etkili şekilde yönetmek işletmenin genel verimliliği üzerinde etkili oluyor. Logo'nun farklı ihtiyaçlara yönelik zengin İnsan Kaynakları Yönetimi çözümleri, değişen gereksinimlere ve yasal mevzuatlara göre sürekli geliştirilip güncelleniyor.  

İş akış

yönetimi

Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, tüm süreçlerin yalın ve sistemli bir şekilde düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Dolayısıyla üretimden tedarik zincirine, ihracattan finans yönetimine kadar her noktada güçlü bir iletişim ve denetimle süreçlerin hızlandırılması gerekiyor. Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü üretim, planlama, lojistik, finans ve idari alanlardaki farklı süreçleri kısa sürede elektronik ortama taşıyıp yönetmeyi sağlıyor. 

Veri analizi raporlama

Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii sektöründe tüketici davranışları büyük önem taşıyor. Dolayısıyla cinsiyet bazlı otomobil rengi tercihlerinden yaş grubuna göre model seçimlerine, en sık arızalanan yedek parçadan en çok tercih edilen otomobil aksesuarlarının lokasyon bazlı dağılımına kadar pek çok konuda yapılan veriye dayalı analizler ve raporlamalar, sektör işletmeleri açısından kritik bilgiler sağlıyor. Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleri, işletmelerin topladığı tüm verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Böylece, sektör işletmeleri, veriye dayalı kararlarla geleceğe daha güvenle bakıyor. 

Bütçe

Yönetimi

Logo Mind Budget ile ürün, ithalat, ihracat, müşteri hareketleri, işlem yoğunluğu, operasyonel harcamalar gibi tüm verilerin bütçesel anlamda analizi mümkün oluyor.  Böylece sektördeki işletmelerin bütçe yönetimi kolaylaşıp hızlanırken gelecek dönem bütçeleri de daha tahminlerle hazırlanıyor.

Depo yönetim sistemi

Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii sektöründe büyük hacimli işler yapan ve stoklu çalışan işletmelerin depolarının etkili şekilde yönetilmesi hem üretim sürecini planlama hem de lojistik süreçlerini iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırma açısından kritik önem taşıyor. Sektördeki tüm işletmelerin yararlanabildiği Logo Depo Yönetim Sistemi portföyü, depoların etkili şekilde yönetilmesini sağlayarak üretim planlama ve lojistik süreçlerini iyileştiriyor. 

Saha satış yönetimi

Ürün çeşitliliğini ve stokları anlık kontrol ederek satış süreçlerini akıllı telefon ve tablet üzerinden mobil olarak yönetmeyi sağlayan Logo Mobile Sales satış verimliliğini artırıyor, müşteri taleplerinin en iyi şekilde karşılanmasını mümkün kılıyor. 

Uyumlu Logo Çözümleri

bottom of page