top of page

Çimento Cam-Çelik

Sektörünüzde fark yaratın

Yurt içi pazardaki hacminin yanı sıra, Avrupa'dan Afrika'ya kadar tüm kıtalarda yaklaşık 200 ülkeye de ihracat yapan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektörünün toplam ihracattaki payı %2'ye ulaşıyor ve her geçen yıl artıyor. Özellikle teknolojik altyapı çalışmalarına kaynak ayıran sektör işletmeleri, üretim kapasitesini ve iş süreçlerinde verimliliği önemli ölçüde artırabiliyor. Logo, ERP'den CRM'e kadar tüm çözümleriyle Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelere rekabet avantajı sağlayacak bir portföy sunuyor.

Kurumsal Kaynak Planlama

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektöründe üretim-satış ya da sadece satış yapan tüm işletmeler Logo ERP çözümleriyle, üretimde maliyet kontrolünden finansal verilerin analizine kadar tüm süreçlerini tek noktadan yönetip zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Logo, sektörün ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiş, ek uygulamalarla zenginleştirilebilen bir ERP platformu sunuyor. 

Logo Çimento-Cam-Çelik-Sektörü-ERP-Yazılımı
Logo Çimento-Cam-Çelik-Sektörü-ERP-Yazılımı

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri gibi yoğun hacimli ve ihracat ağırlıklı çalışan bir sektörde, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki müşterilerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Müşteri görüşmelerinin planlanmasından satış sonrası memnuniyet ölçümlerine kadar uzanan süreçte, Logo CRM ile müşteri merkezli bir yapı oluşturmak ve böylece kârlılığa doğrudan etki edecek bir sistem kurmak mümkün oluyor.

İnsan kaynakları süreç yönetimi

Logo, insan kaynakları çözümleriyle sektördeki işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler gerek mavi gerekse beyaz yaka insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.  

Bordro

Yönetimi

Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.

İş sağlığı ve güvenliği

Özellikle üretim odaklı çalışan sektör firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda geliştirilen eLogo İSG, iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor. 

İş Akış

Yönetimi

İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece üretimden satışa kadar tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

Veri analizi ve raporlama

Ürünlerin doğası gereği hasar ya da hata oranlarının yüksek olduğu bu sektörde Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleriyle tüm verileri görselleştirilerek analiz etmek, hem üreticiler hem de distribütörler açısından kârlılığı doğrudan etkiliyor. Bu analizlerin sonucunda oluşturulan raporlar sayesinde sektör işletmeleri, veriye dayalı kararlarla geleceğe daha güvenle bakıyor. 

Bütçe

Yönetimi

Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü, sektördeki işletmelerin girdiler, kayıplar, bölgesel farklılıklar gibi verileri analiz ederek bütçelendirme sürecine dahil ederek daha güvenilir bütçeler hazırlamayı sağlıyor. Daha sağlıklı tahmin ve daha doğru bütçe planlama yetenekleri, finansal başarıyı da artırıyor.

Perakende mağazacılık

Perakende sektörünün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yerleşik ya da bulut tabanlı sunulan Logo Perakende Çözümleri, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektöründeki perakende mağazalarında da ön ofis ve arka ofis işlemlerini gerçek-zamanlı yönetmeyi sağlıyor. Böylece satış faturalarından iadelere, kampanyalardan fiyat yönetimine, stok kontrolünden müşteri kayıtlarına, satın almadan ödeme sistemlerine ve kampanya kurgularına kadar tüm süreçleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek mümkün oluyor.  

e-çözümler ile uyumlu

Logo; e-Fatura'dan e-İrsaliye'ye, bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan geniş e-Çözümler yelpazesiyle dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan çözümleri işletmelerin hizmetine sunuyor. Bu çözümlerin gerek Logo ürünleri gerekse Logo harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi de e-Çözümlerin sunduğu bir başka avantaj oluyor. 

Saha satış yönetimi

Satış ekiplerinin sıcak ve soğuk satış süreçlerini telefon, tablet, mobil el terminali gibi mobil cihazlar üzerinden yönetmesini sağlayan Logo Mobile Sales satış verimliliğini artırıyor, müşteri taleplerinin en iyi şekilde karşılanmasını mümkün kılıyor. 

Depo yönetimi

Üretimden satışa kadar tüm değer zincirinin bütünleşik yönetimine imkan veren Depo Yönetim Sistemi, depolarda otomasyon sayesinde işletmelerin maliyetlerini düşürmelerini ve verimliliklerini artırmalarını sağlıyor. 

Uyumlu Logo Çözümleri

bottom of page