top of page
Logo Destek Hattı | Dağıtım ve Toptan Ticaret

Dağıtım ve toptan ticaret

Dağıtım

Süreçlerinizi iyileştirin

Pek çok farklı ürün grubundan çok sayıda ürün kaleminin temin, depolama, dağıtım ve satış süreçlerini yönetebilmek için etkili bir operasyon, denetim ve takip sistemi kurmak gerekiyor. Logo'nun ERP'den Depo Yönetimi Çözümlerine dek uzanan kapsamlı ürün yelpazesi, Dağıtım ve Toptan Ticaret sektörde faaliyet gösteren işletmelerin uçtan uca verimlilik kazanmasını sağlıyor.

Kurumsal Kaynak Planlama

Dağıtım ve Toptan Ticaret sektöründeki işletmelerde özellikle ürün sayısının ve hacimlerin büyüklüğü nedeniyle süreçlerin manuel takibi ve yönetimi zor olabiliyor. Logo ERP çözümleri, iş süreçlerini otomatize edip kaynakların en etkili şekilde yönetilmesiyle zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Logo, sektörün ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiş, ek uygulamalarla zenginleştirilebilen bir ERP platformu sunuyor.

Logo Dağıtım Sektörü ERP Uygulaması
Logo Dağıtım Sektörü ERP Uygulaması

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Dağıtım ve Toptan Ticaret gibi yoğun hacimli bir sektörde, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki müşterilerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Müşteri görüşmelerinin planlanmasından satış sonrası memnuniyet ölçümlerine kadar uzanan süreçte, Logo CRM ile müşteri merkezli bir yapı oluşturmak ve böylece kârlılığa doğrudan etki edecek bir sistem kurmak mümkün oluyor.

İnsan Kaynakları Süreç Yönetimi

Logo, insan kaynakları çözümleriyle sektördeki işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.  

Bordro

yönetimi

Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.

İş sağlığı ve güvenliği

50 kişiden fazla çalışanı olan sektör firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda geliştirilen eLogo İSG, iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor. 

İş akış

yönetimi

Aynı anda pek çok farklı ürün için yüksek hacimli siparişin alınabildiği Dağıtım ve Toptan Ticaret sektöründeki yoğun iş akışları, Logo Flow ile elektronik ortamda yönetiliyor ve böylece süreçler sorunsuz işlerken zaman ve iş gücü tasarrufu da elde ediliyor.  İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. 

Veri analizi raporlama

Tedarik, stok, dağıtım ve iade süreçlerine dair tüm verilerin istenen detayda ve kırılımda görselleştirilerek analiz edilmesi ve raporlanmasını sağlayan Logo çözümleri, büyük hacimlerle ve yaygın bir coğrafyada hizmet veren sektör şirketlerinin veriye dayalı kararlarla geleceğe daha güvenle bakmasına imkan veriyor.

Bütçe

yönetimi

Özellikle sonraki sezona ya da yıla ilişkin tahminleme yapmanın güç olduğu ve hatalı bütçelemenin çok yüksek miktarlarda kayba yol açabildiği Dağıtım ve Toptan Ticaret sektöründe, Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümüyle veriye dayalı bütçeler hazırlamak mümkün oluyor. Daha sağlıklı tahmin ve daha doğru bütçe planlama yetenekleri, finansal başarıyı da artırıyor.

e-Çözümler yelpazesi

Logo; e-Fatura'dan e-İrsaliye'ye, bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan geniş e-Çözümler yelpazesiyle dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan çözümleri işletmelerin hizmetine sunuyor. Bu çözümlerin gerek Logo ürünleri gerekse Logo harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi de e-Çözümlerin sunduğu bir başka avantaj oluyor. 

Depo yönetim sistemi

Tüm değer zincirinin bütünleşik yönetimine imkan veren Depo Yönetim Sistemi, depolarda otomasyon sayesinde işletmelerin maliyetlerini düşürmelerini ve verimliliklerini artırmalarını sağlıyor. 

Saha satış yönetimi

Satış ekiplerinin sıcak ve soğuk satış süreçlerini telefon, tablet, mobil el terminali gibi mobil cihazlar üzerinden yönetmesini sağlayan Logo Mobile Sales satış verimliliğini artırıyor, müşteri taleplerinin en iyi şekilde karşılanmasını mümkün kılıyor. 

Dağıtım

rotası

Global adres veri deposundan dağıtım rotaları tanımlamak mümkündür. Satış yöneticilerinin, satış temsilcilerinin günlük, haftalık ve aylık rotalarını, satış göstergelerine göre ideal müşteri ziyaretini sağlayacak şekilde planlamalarını sağlar. Satış yöneticilerine satış primlerini temsilci bazında miktar, tutar veya özel parametrelere göre ayarlayarak daha yüksek satış performansına ulaşma imkanını sağlar.

Uyumlu Logo Çözümleri

bottom of page