top of page

Makina 
Yedek Parça

Sektöre özel üretim yönetimi

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) verileri, sektör cirosunun 2017 yılında %28'den fazla, üretim değerinin de %27 arttığını gösteriyor. Ülke ekonomisine önemli katma değer kazandıran bu sektörün daha da geliştirilmesi ve iş süreçlerindeki verimlilik artışıyla birlikte daha yüksek değer sağlaması açısından teknolojik altyapı yatırımları büyük önem taşıyor. Logo sektöre özgü deneyimi ve özelleştirilebilir çözümleriyle, ERP'den insan kaynaklarına kadar her noktada Makine ve Parça İmalatı sektörüne katkıda bulunuyor.

Kurumsal Kaynak

Makine ve parça imalatı yapan işletmelerinin sadece üretim süreçlerini değil, ham madde girişlerinden satış ve finansa kadar bütün sistemi doğru verilere dayalı, hızlı ve güvenilir bir şekilde yönetebilmesi gerekiyor. Logo ERP çözümleri, tüm iş süreçlerinde otomasyon sağlayarak uçtan uca süreç kontrolü sunuyor. Böylece sektör işletmeleri üretimden sevkiyata kadar tüm sistemi maksimum verimlilik ve minimum kayıpla, sürdürülebilir bir şekilde yönetebiliyor.  

Logo Makina ve Yedek Parça ERP Çözümleri
Logo Makina ve Yedek Parça ERP Çözümleri

Müşteri ilişkileri yönetimi

Mevcut müşteri tabanını daha iyi tanımayı ve potansiyel müşterilere en doğru şekilde yaklaşmayı sağlayan Logo CRM çözümü, müşteri ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyor. Makine ve Parça İmalatı sektöründe, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki müşterilerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Saha operasyonlarından kampanya planlamaya ve sıcak satış süreçlerine kadar, müşteri ile iletişim kurulan her noktanın kapsandığı Logo CRM, aynı zamanda kurumsal hafızanın oluşturulmasını da sağlıyor.

İnsan kaynakları süreç yönetimi

Bir işletmenin varlığını sürdürmesi açısından, müşterileri kadar çalışanları da büyük önem taşır. Özellikle de Makine ve Parça İmalatı gibi mavi yaka ve beyaz yaka çalışanların bir arada bulunduğu, üretim ekibinden satış kadrosuna kadar geniş bir insan kaynağının çalıştığı iş alanlarında tüm İK süreçlerini tek noktadan etkili şekilde yönetmek işletmenin genel verimliliği üzerinde etkili oluyor. Logo'nun farklı ihtiyaçlara yönelik zengin İnsan Kaynakları Yönetimi çözümleri, değişen gereksinimlere ve yasal mevzuatlara göre sürekli geliştirilip güncelleniyor.  

Bordro

yönetimi

Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.

İş akış

yönetimi

Makine ve Parça İmalatı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, tüm süreçlerin yalın ve sistemli bir şekilde düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Dolayısıyla üretimden tedarik zincirine, ihracattan finans yönetimine kadar her noktada güçlü bir iletişim ve denetimle süreçlerin hızlandırılması gerekiyor. Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü üretim, planlama, lojistik, finans ve idari alanlardaki farklı süreçleri kısa sürede elektronik ortama taşıyıp yönetmeyi sağlıyor. 

Veri analizi raporlama

Ağır sanayi üretimlerini de içeren bu sektörde üretim verimliliği, yüksek maliyetli hasarlardan da kaçınmayı sağlıyor. Logo Veri Analizi ve Raporlama çözümleriyle gerek ürün, gerek süreç gerekse müşterilere ilişkin detaylı verilerin tüm kırılımlarda analiz edilebilmesi ve gelişmiş görsel yeteneklerle raporlanması, sektör işletmelerinin bilgiye dayalı kararlar alabilmesini sağlıyor. 

Bütçe

yönetimi

Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümünün tüm girdileri, maliyetleri, ek giderleri, finansal bilançoları da kapsayan bütçelendirme yetenekleri, bütçe süreçlerini hızlandırmanın yanı sıra, daha güvenilir bütçeler hazırlamayı sağlıyor. Daha sağlıklı tahmin ve daha doğru bütçe planlama yetenekleri, finansal başarıyı da artırıyor.

Depo yönetim sistemi

Makine ve Parça İmalatı sektöründe büyük hacimli işler yapan ve stoklu çalışan işletmelerin depolarının etkili şekilde yönetilmesi hem üretim sürecini planlama hem de lojistik süreçlerini iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırma açısından kritik önem taşıyor. Her ölçekten işletmenin yararlanabildiği Logo Depo Yönetim Sistemi portföyü, depoların etkili şekilde yönetilmesini sağlayarak üretim planlama ve lojistik süreçlerini iyileştiriyor. 

Uyumlu Logo Çözümleri

bottom of page