top of page

Telekom & Bilisim

Etkin Hizmet Yönetimi

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 2017 yılı itibarıyla Telekomünikasyon sektörünün büyüklüğünün 14 milyar ABD doları olduğunu açıkladı. Sabit hatlar, mobil hatlar, veri iletimi, uydu bazlı iletişim gibi alt iş alanlarına ayrılan sektör, teknolojiyi yakından takip etmekle birlikte, yeni yatırımlarla çok daha fazla fayda sağlama potansiyeline sahip bulunuyor. Logo, uçtan uca fayda kazandıran çözüm portföyüyle telekomünikasyon şirketlerine verimli bir büyüme vaat ediyor.

Kurumsal Kaynak Planlama

Telekomünikasyon sektöründe altyapı yatırımları kadar müşteri ilişkileri, kampanya yönetimi, abone takibi gibi süreçler de büyük önem taşıyor. Rekabetin yoğun yaşandığı, abone dengelerinin hızla değiştiği, abone sayısındaki artışa paralel olarak sözleşme takibinin zorlaştığı bu sektörde, Logo ERP çözümleri teknik süreçlerden saha satışlarına kadar tüm operasyonları destekliyor. Logo, sektörün ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiş, zengin fonksiyon kümesiyle zenginleştirilebilen bir ERP platformu sunuyor. 

Logo Telekom Sektörü ERP Yazılımı
Logo Telekom Sektörü ERP Yazılımı

Müşteri ilişkileri yönetimi

Abonelerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Abone kampanyalarının planlanmasından satış sonrası memnuniyet ölçümlerine kadar uzanan süreçte, Logo CRM ile abone merkezli bir yapı oluşturmak ve böylece kârlılığa doğrudan etki edecek bir sistem kurmak mümkün oluyor.

İnsan kaynakları süreç yönetimi

Logo, insan kaynakları çözümleriyle sektördeki işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.  

Bordro

yönetimi

Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.

İş sağlığı ve güvenliği

50 ve daha fazla çalışanı olan sektör firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda geliştirilen eLogo İSG, iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor. 

İş akış

yönetimi

İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece planlamadan satışa kadar tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

Bütçe

yönetimi

Son derece hareketli bir sektör olan Telekomünikasyonda yeni müşteri ve ayrılan müşteri verilerini doğru tahminlemeyle birleştirmek, dolayısıyla yatırımları da bu doğrultuda belirlemek bütçe süreçleri açısından büyük önem taşıyor. Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü sektördeki işletmelerin bütçe yönetimi süreçlerini kolaylaştırıp hızlandırmanın yanı sıra, daha güvenilir bütçeler hazırlamayı sağlıyor. 

Veri analizi ve raporlama

Yoğun bir rekabetin yaşandığı Telekomünikasyon sektöründe fark yaratabilmek için müşteri eğilimlerini ve alışkanlıklarını çok yakından takip etmek gerekiyor. Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleri, cihazlara, operatörlere, tercih edilen hat ve tarife türlerine ilişkin tüm verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Böylece, sektör işletmeleri, veriye dayalı kararlarla geleceğe daha güvenle bakıyor. 

Uyumlu Logo Çözümleri

bottom of page