top of page
Logo Destek Hattı | Sektörler | Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

Artan müşteri memnuniyeti

Hizmet sektörü kapsamındaki her iş alanında müşteri memnuniyetini artırmanın yolu hizmet kalitesini yükseltmekten geçiyor. Yiyecek-İçecek Hizmetleri iş alanında ise bu kaliteyi korumanın yanı sıra halk sağlığını gözetmek, hızlı ve etkili çözümleri üretebilmek, yenilikçi yaklaşımları benimsemek de rekabet avantajı yaratan unsurlar olarak ortaya çıkıyor. Logo, sektörün tüm süreçlerini kapsayan çözüm portföyüyle, hizmet kalitenizi ve rekabet gücünüzü, dolayısıyla da gelirlerinizi artırma imkanı sunuyor. 

Kurumsal Kaynak Planlama

Yiyecek-İçecek Hizmetleri sektöründeki işletmeler, maliyetleri yükseltmeden ve kaynakları en verimli şekilde yöneterek hizmet kalitesini artırmak için Logo ERP çözümlerinden yararlanıyor. Firelerin azaltılması, zaman ve maliyet tasarrufu elde edilmesi, araçlardan insan kaynağına kadar sistemdeki her bileşenin merkezi olarak takip edilebilmesini sağlayan Logo ERP çözümleri, zengin fonksiyon kümesiyle zenginleştirilebilen bir platform sunuyor. 

Logo ERP Yiyecek Sektörü
Logo ERP Yiyecek Sektörü

Müşteri ilişkileri yönetimi

Müşterilerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Müşteri kampanyalarının planlanmasından satış sonrası memnuniyet ölçümlerine kadar uzanan süreçte, Logo CRM ile müşteri merkezli bir yapı oluşturmak ve böylece kârlılığa doğrudan etki edecek bir sistem kurmak mümkün oluyor.

İnsan kaynakları süreç yönetimi

Logo, insan kaynakları çözümleriyle sektördeki işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.  

Bordro

yönetimi

Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.

İş sağlığı ve güvenliği

50 ve daha fazla çalışanı olan sektör firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda geliştirilen eLogo İSG, iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor. 

İş akış

yönetimi

İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece planlamadan satışa kadar tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

Veri analizi ve raporlama

Ürün çeşitliliğinin çok yüksek olduğu Yiyecek-İçecek Hizmetleri sektörü aynı zamanda müşteri memnuniyetinin de anlık takip edilmesini gerektiriyor. İndirim kampanyaları, dönemsel menüler, ziyaretçi deneyimini iyileştirmeye yönelik girişimler ve benzeri aksiyonları alabilmek için mevcut verilerin görselleştirilerek analizi ve raporlanması büyük önem taşıyor. Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleri, tüm sektörel verilerin görselleştirilerek en detay kırılımlarda analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. 

Bütçe

yönetimi

Yiyecek-İçecek Hizmetleri sektöründe mevsime, ekonomik koşullara, sosyal ortama bağlı olarak pek çok değişiklik yaşanabildiği için sağlıklı bütçeler yapmak zorlaşıyor. Bu zorluğu ortadan kaldırmak üzere geliştirilen Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü, sektördeki işletmelerin bütçe yönetimi süreçlerini farklı verilere dayalı analizler ve öngörülerle yönetmelerini sağlıyor. Çok-yönlü analizlerle oluşturulan bütçeler, finansal başarıyı da artırıyor.

Depo yönetim sistemi

Stoklanabilir gıda ürünlerinin depolardaki yönetimi, ürün ve hizmet kalitesi için olduğu kadar insan sağlığı için de önem taşıyor; Logo Depo Yönetim Sistemi portföyü bu süreçleri etkili şekilde yönetmeyi sağlıyor. Sektördeki tüm işletmelerin yararlanabildiği Logo Depo Yönetim Sistemi portföyü, depoların etkili şekilde yönetilmesini sağlayarak üretim planlama ve lojistik süreçlerini iyileştiriyor. 

Saha satış yönetimi

Hızlı ve kaliteli hizmetin önem taşıdığı bu sektörde, saha satış ekipleri Logo Mobile Sales ile tüm satış süreçlerini telefon, tablet, mobil el terminali gibi mobil cihazlar üzerinden yöneterek müşteri memnuniyetini artırıyor. 

e-Çözümler ile uyum

Logo; e-Fatura'dan e-İrsaliye'ye, bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan geniş e-Çözümler yelpazesiyle dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan çözümleri işletmelerin hizmetine sunuyor. Bu çözümlerin gerek Logo ürünleri gerekse Logo harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi de e-Çözümlerin sunduğu bir başka avantaj oluyor. 

Perakende yönetimi

Gıda ürünlerinin perakende satışını kanal yapısı içinde yöneten işletmeler, bulut tabanlı Logo Diva CHANNEL çözümüyle etkin bir kanal yönetimi imkanı elde ediyor. İhtiyaca göre ölçeklendirilebilen bu çözüm, tüm kanala ilişkin veri akışının doğru şekilde yönetilmesini sağlıyor. 

Uyumlu Logo Çözümleri

bottom of page